Inteligenţa emoţională şi socială în rândul adolescenţilor superior dotaţi. Studiu comparativ
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
Descărcări 8
Ultima descărcare din IBN:
2018-04-21 19:31
Vizualizări 368
Vizitatori unici 31
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 3 / 2013 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inteligenţa emoţională şi socială în rândul adolescenţilor superior dotaţi. Studiu comparativ

Pag. 3-19

Robu Viorel12, Ciudin Mirela3
 
1 Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi ,
2 Centrul de Consiliere Educaţională şi Formare Creativă ,,I. Holban”, Iaşi,
3 Colegiul Naţional “Emil Racoviţă”, Iaşi
 
Disponibil în IBN: 14 December, 2013

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezumat

Unii dintre copii şi adolescenţi prezintă un nivel ridicat al abilităţilor intelectuale (academice) sau în alte domenii, precum cel muzical, artistic sau sportiv. Conform studiilor efectuate pe copii şi adolescenţi superior dotaţi sau excepţionali, aceştia tind să fie precoce nu numai în planul abilităţilor cognitive şi intelectuale, ci şi din punct de vedere al competenţelor sociale şi inteligenţei emoţionale. Astfel de copii şi adolescenţi tind să se diferenţieze de covârstnicii care au un nivel obişnuit al dotării în plan intelectual. Datele studiului pe care l-am realizat în rândul elevilor care frecventau Centrul Regional de Excelenţă pentru Tineri Capabili de Performanţe din Iaşi (N = 31) au evidenţiat un nivel semnificativ mai ridicat al inteligenţei emoţionale, comparativ cu elevii care aveau un nivel obişnuit al dotării în plan intelectual (N = 135). De asemenea, în ceea ce priveşte inteligenţa socială, adolescenţii superior dotaţi au înregistrat un nivel mai ridicat decât cel obţinut de către adolescenţii dotaţi normal, însă diferenţa nu a fost semnificativă din punct de vedere statistic. Sunt prezentate câteva implicaţii ale rezultatelor în raport cu programele educaţionale destinate copiilor şi adolescenţilor superior dotaţi.

Some children and adolescents can have a high level of intellectual (academic) abilities or in other areas, such as music, arts or sports. According to studies which have been conducted in gifted or exceptional children and adolescents, such children or adolescents tend to show precocity not only in terms of cognitive and intellectual abilities, but also in terms of social skills and emotional intelligence. Such children and adolescents tend to differentiate themselves from peers who have a regular level of intellectual endowment. The survey that we conducted on students attending the Regional Center of Excellence for Gifted Young People from Iaşi (N = 31) revealed a significantly higher level of emotional intelligence, compared with students who had a regular level of intellectual endowment (N = 135). Also, in terms of social intelligence, gifted adolescents scored higher than those non-gifted, but the difference was not statistically significant. Some implications of the results in relation to educational programmes for gifted children and adolescents are presented.

Cuvinte-cheie Inteligenţa emoţională, inteligenţă socială, adolescenţi superior dotaţi, programe educaţionale