Formarea încrederii în sine la persoanele cu deficienţe locomotorii – Premisă de dezvoltare armonioasă a personalităţii
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
Descărcări 5
Ultima descărcare din IBN:
2018-04-24 09:38
Vizualizări 332
Vizitatori unici 37
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 3 / 2013 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea încrederii în sine la persoanele cu deficienţe locomotorii – Premisă de dezvoltare armonioasă a personalităţii

Pag. 36-42

Cucer Angela
 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 
Disponibil în IBN: 21 November, 2013

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezumat

Articolul conţine unele sugestii referitor la specificul dezvoltării încrederii în sine la tinerii cu deficienţe locomotorii. Autorul promovează ideea necesităţii asigurării intervenţiei psihologice pentru tinerii cu tulburări locomotorii pentru a le dezvolta încrederea în sine, încrederea în forţele sale, fapt ce i-ar ajuta să se integreze mai uşor în mediul social.

Article reveals some specific suggestions on the development of self-confidence in young people with mobility impairments. The author promotes the necessity of ensuring psychological intervention for young people with mobility disorders to develop in them self-confidence in his esteem, which again helps to integrate more easily into the social environment.

Cuvinte-cheie asistenţă psihologică, încredere în sine, tineri cu deficienţe locomotorii