Formarea încrederii în sine la persoanele cu deficienţe locomotorii – Premisă de dezvoltare armonioasă a personalităţii
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
411 19
Ultima descărcare din IBN:
2019-03-03 22:57
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 3 / 2013 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

Formarea încrederii în sine la persoanele cu deficienţe locomotorii – Premisă de dezvoltare armonioasă a personalităţii

Pag. 36-42

Cucer Angela
 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 
Disponibil în IBN: 21 noiembrie 2013


Rezumat

Articolul conţine unele sugestii referitor la specificul dezvoltării încrederii în sine la tinerii cu deficienţe locomotorii. Autorul promovează ideea necesităţii asigurării intervenţiei psihologice pentru tinerii cu tulburări locomotorii pentru a le dezvolta încrederea în sine, încrederea în forţele sale, fapt ce i-ar ajuta să se integreze mai uşor în mediul social.

Article reveals some specific suggestions on the development of self-confidence in young people with mobility impairments. The author promotes the necessity of ensuring psychological intervention for young people with mobility disorders to develop in them self-confidence in his esteem, which again helps to integrate more easily into the social environment.

Cuvinte-cheie
asistenţă psihologică, tineri cu deficienţe locomotorii,

încredere în sine