Дифференциально-диагностические подходы и лечебно-реабилитационная тактика терапии тревожно-депрессивных расстройств при гипертонической болезни
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
325 3
Ultima descărcare din IBN:
2017-10-01 13:55
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 3 / 2013 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

Дифференциально-диагностические подходы и лечебно-реабилитационная тактика терапии тревожно-депрессивных расстройств при гипертонической болезни

Pag. 52-60

Никоненко Виктория
 
Spitalul clinic regional de psihiatrie, Dnepropetrovk
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2013


Rezumat

Pe baza studiului clinic multiaspectual, psihopatologic, studiul psiho-diagnostic se descriu caracteristicile de anxietate nonpsihotice şi tulburarile depresive la pacienţii cu hipertensiune arterială. Sunt descrise particularităţile clinice ale tulburarilor anxioase şi depressive, criteriile diagnosticului diferenţial, creat şi implementarea tratamentului diferenţiat în sistemul de reabilitare.

В статье на основе комплексного клинического, клинико-психопатологического, психодиагностического обследования представлено описание изучения особенностей непсихотических тревожно-депрессивных расстройств у больных гипертонической болезнью, раскрыты особенности их клиники, критериев дифференциальной диагностики, создана и реализована дифференциальная лечебно-реабилитационная система.

Psychotheraputist, Dnepropetrovsk regional psychiatric clinical hospital. In this article, based on comprehensive clinical, clinical psychopathology, psychodiagnostic study describes the characteristics of non-psychotic anxiety and depressive disorders in patients with hypertension, disclosed the features of their clinics, criteria of differential diagnosis, created and implemented a differential treatment and rehabilitation system.

Cuvinte-cheie
hipertensiune arterială, manifestări psihice, tulburari de imagine, anxietate şi tulburări depressive, clinic