Tulburări psihice - Consecinţă a abuzului şi neglijării copilului
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
Descărcări 8
Ultima descărcare din IBN:
2018-08-11 18:11
Vizualizări 288
Vizitatori unici 33
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 2 / 2013 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tulburări psihice - Consecinţă a abuzului şi neglijării copilului

Pag. 91-95

Olărescu Valentina1, Veleanovici Armand-Cătălin2
 
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Cabinet Individual de Psihologie - dr. Armand Veleanovici
 
Disponibil în IBN: 14 December, 2013

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezumat

În lucrare sunt prezentate metodele şi rezultatele examinării psihologice pentru a determina copiii abuzaţi şi neglijaţi cu tulburări emoţionale. Copii de 8-12 ani examinaţi sunt în sprijinul unui Centru de Consiliere. Deşi nu întotdeauna copiii abuzaţi sau neglijaţi au manifestări care indică simptomele unui diagnostic psihiatric, în multe cazuri sunt întâlnite semne a unor tulburări psihice, anxietate, categoria tulburărilor afective disociative sau somatoforme.

Presented methods and results of the psychological examination to determine the abused and neglected children emotional disturbances. Children 8-12 years are in support of a counseling center. Although not always abused or neglected children have a symptom that can allow a psychiatric diagnosis in many cases are encountered symptoms indicative of some mental disorders, anxiety disorders category, affective, somatoform or dissociative.

Cuvinte-cheie abuz, neglijare, tulburare psihică, depistare precoce