Servicii sociale şi psihologice acordate deţinuţilor în penitenciar
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
428 16
Ultima descărcare din IBN:
2019-02-15 12:43
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 2 / 2013 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

Servicii sociale şi psihologice acordate deţinuţilor în penitenciar

Pag. 52-58

Ţurcan Serghei1, Ţurcan Cristina2
 
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 CDR „Armonie” al DGETS
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2013


Rezumat

Acest articol examinează asistenţa socială şi psihologică a persoanelor aflate în detenţie. Se atrage atenţia asupra elaborării programelor de reabilitare şi de pregătire pentru liberare şi reinserţie socială a deţinuţilor.

This article examines the social and psychological assistance of prison inmates. Attention is focused on the elaboration of social rehabilitation programs, as well as training designed to prepare prisoners for release and social reintegration.

Cuvinte-cheie
politici şi practici de asistenţă socială a deţinuţilor, caracteristici psihosociale ale deţinuţilor