Impulsivitatea – Barieră în calea reuşitei în activitatea de învăţare la preadolescenţi
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
Descărcări 3
Ultima descărcare din IBN:
2018-01-25 13:33
Vizualizări 392
Vizitatori unici 37
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 2 / 2013 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impulsivitatea – Barieră în calea reuşitei în activitatea de învăţare la preadolescenţi

Pag. 21-28

Trofăilă Lidia
 
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
Disponibil în IBN: 14 December, 2013

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezumat

Succesul în activitatea de învăţare la o vârstă aşa de vulnerabilă cum este vârsta preadolescentă depinde de mai mulţi factori externi, interni. Un rol important în aceasta îl au şi calităţile personale ale preadolescentului, care-i pot spori ori, dimpotrivă, diminua succesele. Printre calităţile personale, care le creează preadolescenţilor probleme în activitatea de învăţare, se evidenţiază impulsivitatea, marcată prin acţiuni pe negândite, lipsite de controlul gândirii, fără a sesiza consecinţele. Rezultatele probelor experimentale au scos în evidenţă că preadolescenţii cu un nivel ridicat al impulsivităţii au performanţe mai joase la învăţătură. Aceasta ne-a permis să conchidem că impulsivitatea poate avea un impact negativ asupra performanţelor şcolare ale elevilor, în special în perioada maturizării personale, la vârsta preadolescentă.

The succes of learning activity depents on more exterior or inner factors in the pre-teenager period. The pre-teenager s personality qualities play an important role in this. It can increase or decrease the success of learning activity. Impulsiveness is one of the most often met quality that creates problems. It takes place through met thinking actions when the pre-teenager s becomes unconscious of consequences. The results of experiment shows that in pre-teenager s with an increased degree of impulsiveness has a lower success in learning activities. As a conclusion, the impulsiveness can have a bad impact on learning activity especially in the period of maturation during a pre-teenager age.

Cuvinte-cheie caracter, trăsături de caracter, impulsivitate, reuşită şcolară, preadolescenţă