Calitatea vieţii şi integrarea socială a personalităţii
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
487 8
Ultima descărcare din IBN:
2018-12-31 04:35
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 2 / 2013 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

Calitatea vieţii şi integrarea socială a personalităţii

Pag. 43-51

Anţibor Ludmila
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 10 decembrie 2013


Rezumat

În articolul dat este analizat subiectul cu privire la direcţiile, în special, la esenţa dezvoltării sănătăţii, care trebuie corelate cu problema esenţei şi naturii umane. Componenta psihică integrală (generală) a sănătăţii este cea mai sensibilă şi, totodată, cea mai flexibilă pentru toate acţiunile lumii sociale şi se formează sub influenţa lor nemijlocită. Problema calităţii vieţii în contextul dat se analizează din punctul de vedere al formării şi dezvoltării identităţii personalităţii. Elementul structural de baza al identităţii este autodeterminarea ce constituie unele decizii cu privire la propria personalitate, viaţă, valori. Acestea pot fi interiorizate drept aşteptări a părinţilor (identitate prematură) sau formate în urma depăşirii crizei de identitate (identitate realizată).

This article describes the topic basing on different directions, especially on the essence of health development, which must be correlated with the problem of essence and human nature. The integral (general) mental component of health is the most sensible, and, in the same time the most flexible for all social actions, and is formed under their direct influence. The basic structural element of identity is self-determination which constitutes some decisions about human personality, life values. They can be internalized as parent’s expectations (early identification) or formed after overcoming the identity crisis (achieved identity).

Cuvinte-cheie
stil de viaţă sănătos, componenta psihologică şi socială a noţiunii de sănătate, dezvoltare morală şi spirituală, dimensiune morală,

Calitatea vieţii