IBN
Close

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
Descărcări 2
Ultima descărcare din IBN:
2017-03-26 14:44
Vizualizări 232
Vizitatori unici 3
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 2 / 2013 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anxietatea socială ca factor inhibator al identităţii vocaţionale

Pag. 29-38

Mihai Iulia-Mihaela
1 Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi
 
Disponibil în IBN: 14 December, 2013

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezumat

Adolescenţii fac eforturi, în special, pentru a afla propriile sale interese, înclinaţii şi aptitudini, fiind capabil să ia decizii mature. Autosabotajul este rezultatul anxietăţii sociala in timpul de invăţare, acumularea de abilităţi şi cunoştinţe, utile pentru formarea profesională. Ele pot duce la dificultăţi în clarificarea identităţii profesionale. În acest sens, am discutat la nivel teoretic fenomenul de identitate profesională ca o bază de succesului în cariera de formare şi a fenomenului de anxietate socială care creează dificultăţi în conştientizarea şi clarificarea abilităţilor, competenţelor şi cunoştinţelor profesionale necesare pentru a fi ales.

The teenager makes notably efforts to know his own interests, inclinations and aptitudes, being capable to make mature decisions. Self-sabotage resulted from social anxiety during learning, accumulation of abilities and knowledge, useful for the career training, can lead to difficulties in clarification of vocational identity. In this regard, we discussed at theoretical level the vocational identity phenomenon as a base of successful training career and the social anxiety phenomenon which creates difficulties in awareness and clarification of abilities, professional skills and knowledge needed to be chosen.

Cuvinte-cheie anxietate socială, identitate vocaţională, aptitudini, performanţă socială, fobie social