Predictori ai indeciziei în alegerea carierei profesionale în rândul adolescenţilor. Studiu exploratoriu
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
339 43
Ultima descărcare din IBN:
2019-03-07 10:28
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 1 / 2013 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

Predictori ai indeciziei în alegerea carierei profesionale în rândul adolescenţilor. Studiu exploratoriu

Pag. 10-24

Stărică CristinaElena12
 
1 Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi ,
2 Centrul de Consiliere Educaţională şi Formare Creativă ,,I. Holban”, Iaşi
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2013


Rezumat

Literatura care abordează problematica alegerii şi dezvoltării carierei profesionale oferă dovezi empirice care arată că indecizia în domeniul alegerii carierei profesionale tinde să se asocieze cu o serie de caracteristici individuale, cu performanţele şcolare sau academice, precum şi cu anumiţi factori contextuali. Utilizând regresia liniară multiplă, prezentul studiu explorează relaţiile dintre anumite caracteristici individuale ale adolescenţilor (trăsăturile de personalitate, percepţia autoeficienţei şi locul controlului în domeniul alegerii carierei, stima de sine în domeniul şcolar, respectiv nivelul diferenţierii intereselor vocaţionale) şi indecizia în alegerea carierei profesionale. Participanţii la studiu (N = 99) au completat şase chestionare standardizate. Cu excepţia nevrotismului, diferenţele dintre fete şi băieţi au fost nesemnificative din punct de vedere statistic. Locul controlului şi autoeficienţa în domeniul alegerii carierei, nevrotismul şi stima de sine în domeniul şcolar au fost predictori semnificativi ai varianţei indeciziei în carieră. Sunt discutate unele implicaţii ale rezultatelor pentru practica consilierii adolescenţilor în domeniul alegerii carierei profesionale.

Literature that addresses the issue of professional career choice and development offers empirical evidence showing that career choice indecision tends to be associated with a number of individual characteristics, school or academic performance, as well as some contextual factors. Using multiple linear regression, this study explore the relationships between some individual characteristics of adolescents (personality traits, career choice self-efficacy and locus of control, school self-esteem, and differentiation of vocational interests) and career choice indecision. Study participants (N = 99) completed six standardized questionnaires. Except neuroticism, there were no significant differences between boys and girls. Locus of control and self-efficacy in career choice, neuroticism, and school self-esteem were significant predictors of variance in career choice indecision. Some implications results have for counseling of adolescents in the field of professional career choice are discussed.

Cuvinte-cheie
carieră profesională,

indecizie în alegerea carierei, predictori, adolescenţi