Predictori ai adaptării la relaţia maritală în rândul adulţilor. Rolul experienţelor trăite în familia de origine
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
344 12
Ultima descărcare din IBN:
2019-02-25 14:07
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 1 / 2013 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

Predictori ai adaptării la relaţia maritală în rândul adulţilor. Rolul experienţelor trăite în familia de origine

Pag. 51-70

Turliuc MariaNicoleta, Muraru AntoanetaAndreea
 
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2013


Rezumat

Principalul obiectiv teoretic al acestui studiu este oferită de modelul multigeneraţional al lui Bowen, conform căruia experienţele pe care indivizii umani le au în familia de origine reprezintă o moştenire care tinde să le influenţeze dezvoltarea de-a lungul vieţii, inclusiv în ceea ce priveşte relaţiile romantice. Utilizând analiza de regresie liniară multiplă, am explorat contribuţia pe care percepţia cu privire la coeziunea şi adaptabilitatea familiei de origine o are în predicţia adaptării la relaţia maritală în rândul adulţilor. Participanţii (N = 299) au completat mai multe chestionare, însă în acest studiu vom prezenta datele care au fost colectate cu: Scalele pentru Evaluarea Adaptabilităţii şi Coeziunii Familiei (FACES), care au fost adaptate pentru a măsura percepţia actuală a participanţilor despre experienţele pe care le-au trăit în familia de origine şi Scala Revizuită pentru Evaluarea Adaptării Diadice (RDAS) care măsoară trei faţete ale adaptării maritale. Nu am obţinut diferenţe semnificative între femei şi bărbaţi, în ceea ce priveşte variabilele observate. Vârsta participanţilor, împreună cu adaptabilitatea şi coeziunea din familia de origine au fost predictori semnificativi, explicând 8,2 % din varianţa nivelului global al adaptării maritale. De asemenea, vârsta a fost predictor semnificativ al satisfacţiei faţă de relaţia maritală, în timp ce coeziunea din familia de origine a fost predictor semnificativ pentru consensul marital, iar adaptabilitatea din familia de origine a fost predictor semnificativ pentru coeziunea în cadrul relaţiei maritale. Sunt discutate unele implicaţii pe care rezultatele le au pentru consilierea şi terapia maritală.

The main theoretical background of this study comes from Bowen’s multigenerational model, according to which experiences individuals had in family-of-origin represents a legacy which tends to influence their life-span development, including the romantic relationships. Using multiple linear regression analysis, we explored the contribution perceived cohesion and adaptability of family-of-origin have in prediction of adjustment to marital relationship among adults. The participants (N = 299) filled out several questionnaire, but in this study we will present data which were collected with: The Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scales (FACES), which were adapted to measure actual perception participants have about experiences they lived in family-of-origin and Revised Dyadic Adjustment Scale (RDAS), as a measure of three facets of marital adjustment. There were no differences between women and men in observed variables. The participants’ age, along with family-oforigin cohesion and adaptability were significant predictors, accounting for 8,2 % of global marital adjustment. Also, age was significant predictor of marital satisfaction, while family-of-origin cohesion was significant predictor of marital consensus and family-of-origin adaptability was significant predictor of marital cohesion. Some implications results have for marital counseling and therapy are discussed.

Cuvinte-cheie
adulţi, adaptare la relaţia maritală, experienţe trăite în familia de origine, model predictiv