Dimensiunea ludică a discursului critic (post)modern
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
428 5
Ultima descărcare din IBN:
2019-02-01 18:41
SM ISO690:2012
KHALIL-BUTUCIOC, Dorina. Dimensiunea ludică a discursului critic (post)modern. In: Arta . 2012, nr. 1(AAV), pp. 146-149. ISSN 1857-1042.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Arta
Numărul 1(AAV) / 2012 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050

Dimensiunea ludică a discursului critic (post)modern

Pag. 146-149

Khalil-Butucioc Dorina
 
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

Dramaturgia naţională din anii’90 ne-a furnizat multe subiecte pentru cercetări, oferindu-ne un deliciu dublu: cel critic şi cel ludic. Această dublă ipostază ne-a inspirat să începem un studiu despre dimensiunea ludică a discursului critic (post)modern, pentru a aborda şi a demonstra prezenţa / absenţa în critica actuală a unora din „punctele de vedere” postmoderne: tendinţele ludice, ironice, parodice, plurivoce, ambigue etc.

La dramaturgie nationale des années’90 nous a fourni de nombreux sujets de recherche, en nous donnant un double plaisir: de la critique et du ludique. Cette double hypostase nous a incités à commencer un étude sur la dimension ludique du discours critique (post)moderne pour traiter et démontrer la présence / absence dans la critique contemporaine des points de vues postmodernes: les tendances ludiques, ironiques, parodiques, plurivoques, ambiguës etc.

Cuvinte-cheie
critică, teatru, dramaturgie,

ludic, postmodernism