Sindromul „gurii arzânde” şi durerile orale secundare (revista literaturii)
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1055 46
Ultima descărcare din IBN:
2020-08-27 13:29
SM ISO690:2012
, ; CERNEI, Alexandra. Sindromul „gurii arzânde” şi durerile orale secundare (revista literaturii) . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2012, nr. 2(34), pp. 176-184. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 2(34) / 2012 / ISSN 1857-0011

Sindromul „gurii arzânde” şi durerile orale secundare (revista literaturii)

Pag. 176-184

12, Cernei Alexandra2
 
1 IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2013


Rezumat

Sindromul gurii arzânde (SGA) este caracterizat printr-o senzaţie spontană şi adesea intensă şi persistentă de durere, parcă gura sau limba ar fi arse de foc. SGA este considerat primar sau idiopatic atunci când cauză nu este identifi cată, iar SGA secundar este cel apărut ca urmare a unor patologii sistemice sau locale diagnosticate. SGA este o patologie difi cilă pentru diagnostic, deoarece cere o competenţă atât a medicului-stomatolog, cât şi consultul neurologului sau/şi psihiatrului, iar uneori şi al altor specialişti. În articol sunt prezentate clasifi carea SGA, aspectele patogenetice, manifestările clinice, criteriile de diagnostic, precum şi abordările terapeutice.

Burning mouth syndrome (BMS) is characterized by spontaneous and often intense persistent feeling of pain as if the mouth or tongue were burned. BMS is primary or idiopathic when the cause is unknown and secondary – that emerged as a result of systemic or local diagnosed diseases. BMS is a disorder sometimes diffi cult to diagnos because it requires expertise both dentist and neurologist consultation and / or psychiatrist, and sometimes other specialists. The article presents the BMS classifi cation, pathogenetic aspects, clinical manifestations, diagnostic criteria and therapeutic approaches.

Синдром «пылающего рта» (СПР) характеризуется спонтанными персистирующими и часто выраженными болями и ощущением жжения в полости рта, как будто рот или язык были сожжены. СПР является первичным или идиопатическим, когда причина неизвестна, и вторичным, когда возникает в результате системного или местного заболевания. Иногда диагноз СПР является трудным, поскольку требует достаточного опыта врача-стоматолога. Часто необходимы консультации невролога и / или психиатра, а также других специалистов. В статье представлены классификация СПР, патогенетические аспекты, клинические проявления, диагностические критерии, а также терапевтические подходы.