Система автоматического управления тепловым насосом в составе установки для пастеризации и охлаждения молока, часть I
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
745 4
Ultima descărcare din IBN:
2019-05-19 22:18
SM ISO690:2012
ШИТ, М.; ШИТ, Б.М.. Система автоматического управления тепловым насосом в составе установки для пастеризации и охлаждения молока, часть I. In: Problemele Energeticii Regionale. 2012, nr. 3(20), pp. 48-57. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 3(20) / 2012 / ISSN 1857-0070

Система автоматического управления тепловым насосом в составе установки для пастеризации и охлаждения молока, часть I

Pag. 48-57

Шит М., Шит Б.М.
 
Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 11 decembrie 2013


Rezumat

Разработана схема теплового насоса, встроенного в астеризационно-охладительную установку для молока. Рассмотрена схема системы управления газоохладителем теплового насоса. Представлены способы автономного управления газоохладителем и испарителей теплового насоса.

Este elaborată schema pompei de căldură încorporată în instalaţia de pasteurizare-răcire a laptelui. Este prezentată schema sistemului de dirijare a răcitorului de gaze al pompei de căldură. Sunt demonstrate modalităţile de dirijare autonomă a racitorului de gaze şi a evaporatoarelor pompei de căldură.

A heat pump scheme embedded into the installation for pasteurization and cooling of milk products is developed. A scheme of gas cooler automatic control system is considered. Methods of autonomous control of heat pump gas cooler and evaporators are presented as well.

Cuvinte-cheie
тепловой насос, молоко, термодинамический цикл, диоксид углерода,

пастеризационно-охладительная установка

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Şit, M.L.</dc:creator>
<dc:creator>Şit, B.M.</dc:creator>
<dc:date>2012-09-03</dc:date>
<dc:description xml:lang='ru'>Разработана схема теплового насоса, встроенного в астеризационно-охладительную установку для молока. Рассмотрена схема системы управления газоохладителем теплового насоса. Представлены способы автономного управления газоохладителем и испарителей теплового насоса.</dc:description>
<dc:description xml:lang='ro'>Este elaborată schema pompei de căldură încorporată în instalaţia de pasteurizare-răcire a laptelui.
Este prezentată schema sistemului de dirijare a răcitorului de gaze al pompei de căldură. Sunt demonstrate modalităţile de dirijare autonomă a racitorului de gaze şi a evaporatoarelor pompei de căldură.</dc:description>
<dc:description xml:lang='en'>A heat pump scheme embedded into the installation for pasteurization and cooling of milk products is developed. A scheme of gas cooler automatic control system is considered. Methods of autonomous control of heat pump gas cooler and evaporators are presented as well.</dc:description>
<dc:source>Problemele Energeticii Regionale 20 (3) 48-57</dc:source>
<dc:subject>тепловой насос</dc:subject>
<dc:subject>пастеризационно-охладительная установка</dc:subject>
<dc:subject>молоко</dc:subject>
<dc:subject>термодинамический цикл</dc:subject>
<dc:subject>диоксид углерода</dc:subject>
<dc:title>Система автоматического управления тепловым насосом в составе установки для пастеризации и охлаждения молока, часть I</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>