Система автоматического управления тепловым насосом в составе установки для пастеризации и охлаждения молока, часть I
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
744 4
Ultima descărcare din IBN:
2019-05-19 22:18
SM ISO690:2012
ШИТ, М.; ШИТ, Б.М.. Система автоматического управления тепловым насосом в составе установки для пастеризации и охлаждения молока, часть I. In: Problemele Energeticii Regionale. 2012, nr. 3(20), pp. 48-57. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 3(20) / 2012 / ISSN 1857-0070

Система автоматического управления тепловым насосом в составе установки для пастеризации и охлаждения молока, часть I

Pag. 48-57

Шит М., Шит Б.М.
 
Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 11 decembrie 2013


Rezumat

Разработана схема теплового насоса, встроенного в астеризационно-охладительную установку для молока. Рассмотрена схема системы управления газоохладителем теплового насоса. Представлены способы автономного управления газоохладителем и испарителей теплового насоса.

Este elaborată schema pompei de căldură încorporată în instalaţia de pasteurizare-răcire a laptelui. Este prezentată schema sistemului de dirijare a răcitorului de gaze al pompei de căldură. Sunt demonstrate modalităţile de dirijare autonomă a racitorului de gaze şi a evaporatoarelor pompei de căldură.

A heat pump scheme embedded into the installation for pasteurization and cooling of milk products is developed. A scheme of gas cooler automatic control system is considered. Methods of autonomous control of heat pump gas cooler and evaporators are presented as well.

Cuvinte-cheie
тепловой насос, молоко, термодинамический цикл, диоксид углерода,

пастеризационно-охладительная установка

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Şit, M.L.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Energetica al AŞM, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Şit, B.M.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Energetica al AŞM, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ru'>Система автоматического управления тепловым насосом в составе установки для пастеризации и охлаждения молока, часть I</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2012</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1857-0070</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>тепловой насос</subject>
<subject>пастеризационно-охладительная установка</subject>
<subject>молоко</subject>
<subject>термодинамический цикл</subject>
<subject>диоксид углерода</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2012-09-03</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ru' descriptionType='Abstract'>Разработана схема теплового насоса, встроенного в астеризационно-охладительную установку для молока. Рассмотрена схема системы управления газоохладителем теплового насоса. Представлены способы автономного управления газоохладителем и испарителей теплового насоса.</description>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'>Este elaborată schema pompei de căldură încorporată în instalaţia de pasteurizare-răcire a laptelui.
Este prezentată schema sistemului de dirijare a răcitorului de gaze al pompei de căldură. Sunt demonstrate modalităţile de dirijare autonomă a racitorului de gaze şi a evaporatoarelor pompei de căldură.</description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'>A heat pump scheme embedded into the installation for pasteurization and cooling of milk products is developed. A scheme of gas cooler automatic control system is considered. Methods of autonomous control of heat pump gas cooler and evaporators are presented as well.</description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>