Система автоматического управления тепловым насосом в составе установки для пастеризации и охлаждения молока, часть I
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
723 4
Ultima descărcare din IBN:
2019-05-19 22:18
SM ISO690:2012
ШИТ, М.; ШИТ, Б.М.. Система автоматического управления тепловым насосом в составе установки для пастеризации и охлаждения молока, часть I. In: Problemele Energeticii Regionale. 2012, nr. 3(20), pp. 48-57. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 3(20) / 2012 / ISSN 1857-0070

Система автоматического управления тепловым насосом в составе установки для пастеризации и охлаждения молока, часть I

Pag. 48-57

Шит М., Шит Б.М.
 
Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 11 decembrie 2013


Rezumat

Разработана схема теплового насоса, встроенного в астеризационно-охладительную установку для молока. Рассмотрена схема системы управления газоохладителем теплового насоса. Представлены способы автономного управления газоохладителем и испарителей теплового насоса.

Este elaborată schema pompei de căldură încorporată în instalaţia de pasteurizare-răcire a laptelui. Este prezentată schema sistemului de dirijare a răcitorului de gaze al pompei de căldură. Sunt demonstrate modalităţile de dirijare autonomă a racitorului de gaze şi a evaporatoarelor pompei de căldură.

A heat pump scheme embedded into the installation for pasteurization and cooling of milk products is developed. A scheme of gas cooler automatic control system is considered. Methods of autonomous control of heat pump gas cooler and evaporators are presented as well.

Cuvinte-cheie
тепловой насос, молоко, термодинамический цикл, диоксид углерода,

пастеризационно-охладительная установка