La traduction des jeux de mots dans les spots publicitaires
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
449 0
SM ISO690:2012
DRAGAN, Elena. La traduction des jeux de mots dans les spots publicitaires . In: Intertext . 2012, nr. 3-4(24), pp. 146-153. ISSN 1857-3711.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Intertext
Numărul 3-4(24) / 2012 / ISSN 1857-3711

La traduction des jeux de mots dans les spots publicitaires

Pag. 146-153

Dragan Elena
 
 
Disponibil în IBN: 15 decembrie 2013


Rezumat

În acest articol, vom încerca să ne axăm pe problema traducerii jocurilor de cuvinte în spoturile publicitare din limba franceză în limba română. Vom aborda aspectul lingvistic, extralingvistic şi sociocultural al problemei. Problema traducerii jocurilor de cuvinte în spoturile publicitare incită tot mai mult interesul lingviştilor, ca urmare a globalizării care ia amploare în toate sferele vieţii, inclusiv în limbă. Publicitatea devine şi ea internaţională, de unde necesitatea de a comunica datele despre un produs în întreaga lume. Numai limba, prin intermediul activităţii de traducere, este capabilă de a efectua această adaptare lingvistică. Traducerea jocurilor de cuvinte, în spoturile publicitare, îngreuiază sarcina traducătorilor, deoarece sensul acestora se conţine atât în semnificat, cât şi în semnificant şi traducerea lor dintr-o limbă în alta necesită un efort creativ deosebit, asemenea traducerii unei poezii sau a oricărei alte opere de artă. De cele mai dese ori, adaptarea jocurilor de cuvinte într-o altă limbă decât cea a textului original, se face prin intermediul rescrierii acestora în limba ţintă, scopul fiind păstrarea, în măsura posibilităţilor, a jocului de cuvinte din limba sursă în limba ţintă.

This article focuses on wordplays in the translation of advertisements from French into Romanian. Our intention is to analyze the linguistic and socio-cultural aspects of this issue. Translation of wordplays is of great interest to linguists due to the advance of globalization, which has penetrated all the fields, including language. Advertisements become international, as well, consequently, there is a need to convey information about the products to the whole world. Language through translation can carry out this linguistic adaptation. The presence of wordplay in the advertisement makes the translator’s task more difficult, as its meaning depends on both the signifier and the signified, while the translation from the Source Language into the Target Language requires creativity and special skills, which are usually necessary to translate a poem or any other literary work. Often, in order to translate wordplays the translator resorts to rewording, though, trying to preserve the wordplay, where possible.

Cuvinte-cheie
traducere, traductibilitate, semnificat, semnificant,

joc de cuvinte