Micropolarizarea transcraniană dinamică – metodă nouă alternativă de corecţie a dereglărilor psihovegetative
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
896 7
Ultima descărcare din IBN:
2019-05-29 18:33
SM ISO690:2012
LACUSTA, Victor, CEREŞ, Victoria, GÎLEA, Angela. Micropolarizarea transcraniană dinamică – metodă nouă alternativă de corecţie a dereglărilor psihovegetative. In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”, 2009, nr. 3(10), pp. 336-341. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 3(10) / 2009 / ISSN 1857-1719

Micropolarizarea transcraniană dinamică – metodă nouă alternativă de corecţie a dereglărilor psihovegetative

Pag. 336-341

Lacusta Victor, Cereş Victoria, Gîlea Angela
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

It is for the first time represented the information about a new method of correction of the psyho - vegetative disturbances of different etiology – dynamic transcranial micropolarisation. It was analyzed the differentiated application of this method in correlation with clinical manifestations and coherent analysis of the alpha-rythm of the different regions of the brain. It were proposed electro-physiological criteria for individual treatment (deviation grade, intrahemispheric/interhemispheric asymmetry level). The efficiency of the proposed method is illustrated by clinical case.

În lucrare, în premieră, este expusă informaţia referitor la o metodă nouă de corecţie a dereglărilor psihovegetative de diferită etiologie – micropolarizarea transcraniană dinamică şi se analizează aplicarea diferenţiată a acestei metode în baza manifestărilor clinice şi analizei de coerenţă a alfa-ritmului în diferite regiuni ale creierului. Se propun criteriile electrofiziologice pentru individualizarea tratamentului (gradul de deviere de la normă, nivelul de asimetrie intraemisferică/interemisferică). Eficienţa metodei elaborate este ilustrată prin caz clinic.