Vectorul israeliano-palestinian în politica externă și de securitate comună a Uniunii Europene
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
94 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
327.57:061.1UE:327.5(569.4) (1)
International blocs. Tension, conflict (217)
Governmental organizations and cooperation (413)
SM ISO690:2012
SAYED, Sayed. Vectorul israeliano-palestinian în politica externă și de securitate comună a Uniunii Europene. In: Acțiunea de politică externă a Uniunii Europene: direcții, realizări și perspective, 15 aprilie 2022, Chişinău. Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2022, pp. 125-130.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Acțiunea de politică externă a Uniunii Europene: direcții, realizări și perspective 2022
Masa rotundă "Acțiunea de politică externă a Uniunii Europene: direcții, realizări și perspective"
Chişinău, Moldova, 15 aprilie 2022

Vectorul israeliano-palestinian în politica externă și de securitate comună a Uniunii Europene

Israeli-palestinian vector in the EU’s common foreign and security policy

CZU: 327.57:061.1UE:327.5(569.4)

Pag. 125-130

Sayed Sayed
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 12 ianuarie 2024


Rezumat

Articolul reflectă direcția Orientului Mijlociu din politica externă a statelor vest-europene și a Uniunii Europene. Interesul UE este determinat de legăturile economice, geopolitice și istorice. UE se implică activ în regiune, abordând probleme precum statutul Ierusalimului, refugiații palestinieni și conflictele care implică Siria, Israelul și Libanul. UE este un susținător major al Palestinei, oferind ajutor financiar substanțial și asistență umanitară. Cooperarea cu țările din Orientul Mijlociu se bazează pe Parteneriatul euro-mediteraneean, deși progresul este împiedicat de disparitățile dintre țările participante. Poziția UE cu privire la conflictul israeliano-palestinian se concentrează pe ocuparea de către Israel a teritoriului străin. UE se opune controlului israelian asupra Ierusalimului de Est și a Înălțimilor Golan. UE, împreună cu ONU, SUA și Rusia, formează Cvartetul, încercând să rezolve conflictul. În timp ce UE urmărește detensionarea, o rezoluție de durată necesită implicarea SUA. În ciuda influenței tot mai mari a Bruxelles-ului, conducerea supremă în afacerile din Orientul Mijlociu rămâne la Washington. Franța, activă în regiune, acordă prioritate intereselor națiunilor arabe. Evoluția rolului UE indică impactul său tot mai mare asupra geopoliticii globale, în special în Orientul Mijlociu.

The article reflects the Middle East direction in the foreign policy of Western European states and the European Union. The EU’s interest is driven by economic, geopolitical, and historical ties. The EU actively engages in the region, addressing issues such as the status of Jerusalem, Palestinian refugees, and conflicts involving Syria, Israel, and Lebanon. The EU is a major supporter of Palestine, providing substantial financial aid and humanitarian assistance. Cooperation with Middle Eastern countries is based on the Euro-Mediterranean Partnership, though progress is hindered by disparities among participating nations. The EU’s position on the Israeli-Palestinian conflict centres on Israel’s occupation of foreign territory. The EU opposes Israeli control over East Jerusalem and the Golan Heights. Together with the UN, US, and Russia, the EU forms the Quartet, attempting to resolve the conflict. While the EU aims for de-escalation, a lasting resolution requires US involvement. Despite Brussels’ growing influence, ultimate leadership in Middle East affairs remains in Washington. France, active in the region, prioritizes Arab interests. The evolution of the EU’s role signifies its increasing impact on global geopolitics, especially in the Middle East.

Cuvinte-cheie
Orientul Mijlociu, Uniunea Europeană, conflictul israeliano-palestinian, Parteneriatul euro-mediteraneean, implicarea SUA, cooperare, politica de securitate și apărare comună,

Middle East, European Union, Israeli-Palestinian conflict, Euro-Mediterranean Partnership, US involvement, Cooperation, common security and defense policy