Postmodernismul – cadru al diversităţii educaţionale
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
455 3
Ultima descărcare din IBN:
2019-10-03 17:39
SM ISO690:2012
DUHLICHER, Olga. Postmodernismul – cadru al diversităţii educaţionale. In: Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2010, nr. 5(35), pp. 41-46. ISSN 1857-2103.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 5(35) / 2010 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Postmodernismul – cadru al diversităţii educaţionale

Pag. 41-46

Duhlicher Olga
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 13 decembrie 2013


Rezumat

Postmodernity is the age of thinking, not so much of fragmentation, as of plurality, even the shift from unity to plurality is a form of our existence. Diversity is both an intrinsic attribute of nature and culture. As regards culture, without diversity, it would be empty, without any content. Values, beliefs, symbols, attitudes, mentalities, habits, morals, ethical standards are elements of culture that distinguish people, social groups, communities, and nations. Even if there is a common moral core, people are different depending on the elements of culture they are identified with.

BibTeX Export

@article{ibn_98488,
author = {Chirdeachin, A. and Babără, N.},
title = {<p>Specificul lingvistic și glotodidactic de predare-&icirc;nvățare a structurilor fonetice compuse (&icirc;n baza materialului din limbile engleză, germană și franceză)</p>},
collection = {Lumina verbului matern},
year = {2019},
volume = {},
pages = {378-383},
abstract = {(RO) <p>Predarea-&icirc;nvățarea pronunției este un aspect important al didactiсii limbilor. Importanța ei se evidențiază și prin faptul că, alături de structuri foneti- ce simple constituite dintr-un singur element, acestea av&acirc;nd statut de unitate fo- netico-fonologică, există și cele compuse, care includ mai multe elemente, cu sau fără statutul respectiv. Pentru a facilita &icirc;nsușirea pronunției celor din urmă, este necesar a strudia particularitățile fonetice (articulatorii, acustice și perceptive) și fonologice (funcționale) ale acestora, dar și factorii care le condiționează. &Icirc;n aceas- tă ordine de idei, &icirc;n articol se examinează specificul lingvistic și glotodidactic al predării-&icirc;nvățării structurilor fonetice compuse, &icirc;n comparație cu cele simple (&icirc;n baza materialului din limbile engleză, germană și franceză).</p>},
abstract = {(EN) <p>Teaching and learning pronunciation is an important aspect of lan- guage teaching.Its importance is also highlighted by the fact that along with sim- ple phonetic structures consisting of a single element and having the status of a phonetic and phonological unit, there are also the compounds that include several elements in their composition, with or without the respective status.In order to facilitate the acquisition of the pronunciation of the latter, it is necessary to study their phonetic (articulatory, acoustic and perceptual) and phonological (functio- nal) features, as well as the factors that condition them.In this context, the paper addresses the issue of linguistic and didactic specificity of teaching and learning compound phonetic structures as compared to simple ones (based on English, Ger- man and French material).</p>},
url = {https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/98488},
keywords = {predare-învăţare, limbă străină, pronunţie, predare-învăţare, limbă străină, pronunţie, structuri fonetice compuse, teaching and learning, foreign language, pronunciation, compond phonetic structures}
}