Discursul didactic – condiţie spre o predare şi învăţare de calitate
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
684 9
Ultima descărcare din IBN:
2020-12-20 16:31
SM ISO690:2012
OHRIMENCO (BOŢAN), Aliona. Discursul didactic – condiţie spre o predare şi învăţare de calitate. In: Revistă de știinţe socioumane . 2012, nr. 2(21), pp. 117-123. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 2(21) / 2012 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Discursul didactic – condiţie spre o predare şi învăţare de calitate

Pag. 117-123

Ohrimenco (Boţan) Aliona
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2013


Rezumat

In order to provide the quality of instruction, the teacher will ,,dress,, his speech, not only in a scientific allure, but also he has to select its communication' elements depending on thinking and interets of his students. In elaboration of didactic discourse, the teacher should take into account a number of factors, which includes in particular, the amount of information, originality, accesibility and intelligibility of the communicated message. And other conditions that will ensure the integration of the message are proposed by the authors. Therefore, by the quality of didactic discourse depends the students successful learning.

Vorbind despre necesitatea de a asimila un volum tot mai mare de cunoştinţe, asistăm la apariția unei discrepanțe între timpul de care dispune obiectul pentru formarea sa şi promovarea programelor şi cursurilor inovative și necesitatea de perfecţionare continuă a cadrelor didactice, modernizarea tehnologiilor didactice şi, nu în ultimul rând, asigurarea conexiunii dintre învăţământul superior şi piaţa muncii. În acest context, a fi un profesor bun înseamnă să asiguri o pregătire de specialitate corespunzătoare, dar şi să formezi tineri capabili de adaptare rapidă la standarde mereu în schimbare.

Cuvinte-cheie
discurs didactic, comunicare didactică, pedagogia competenţelor, limbaj verbal,

perceperea informaţiei, nonverbal şi paraverbal, feed-back.