Analiza Curriculumului la dirigenţie din perspectiva dezvoltării inteligenţei emoţionale a adolescenţilor
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
579 9
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-09 13:46
SM ISO690:2012
ZAGAIEVSCHI, Corina. Analiza Curriculumului la dirigenţie din perspectiva dezvoltării inteligenţei emoţionale a adolescenţilor. In: Revistă de știinţe socioumane . 2012, nr. 2(21), pp. 108-116. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 2(21) / 2012 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Analiza Curriculumului la dirigenţie din perspectiva dezvoltării inteligenţei emoţionale a adolescenţilor

Pag. 108-116

Zagaievschi Corina
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 15 decembrie 2013


Rezumat

L'article traite des problèmes de l'adolescence comme la période de la stabilisation biopsihique, la période de l'harmonisation de la personnalité avec elle-même et avec la société; l’article met l’accent sur l'idée qu’en atteint le niveau de maturité, l’adolescent a besoins de communication, il prétend être écouté et compris, mais ses préoccupations ne sont pas toujour compatibles avec les attentes d’adultes, donc devient inévitable l'émergence de conflits inter -, intrapersonnels générée par l'analphabétisme émotionnel des adultes et par le développement insuffisant de leur intelligence émotionnelle.

Articolul abordează problemele adolescenţei, care este o perioadă de stabilizare a echilibrului biopsihic, perioadă de armonizare a personalităţii cu sine însăşi şi cu societatea; relevă ideea că, ajuns la nivel de maturizare, adolescentul are nevoie de comunicare, pretinde să fie ascultat şi înţeles, dar, întrucât preocupările lui nu sunt întotdeauna concordante cu aşteptările adulţilor, devine inevitabilă apariţia conflictelor inter- şi intrapersonale, generate de analfabetismul emoţional al adulţilor şi dezvoltarea insuficientă a inteligenţei emoţionale a acestora.

Cuvinte-cheie
inteligenţă emoţională (IE),

autocunoaştere emoţională, gestionare a emoţiilor, motivare personală, aspect intrapersonal