Mănuşile – simbol al puterii în trecut şi capriciu al modei în prezent
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
605 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-12-21 23:16
SM ISO690:2012
DANILĂ, Natalia. Mănuşile – simbol al puterii în trecut şi capriciu al modei în prezent. In: Revistă de știinţe socioumane . 2012, nr. 2(21), pp. 96-99. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 2(21) / 2012 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Mănuşile – simbol al puterii în trecut şi capriciu al modei în prezent

Pag. 96-99

Danilă Natalia
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 26 noiembrie 2013


Rezumat

Gloves history is very glorious from protection role until the symbol of power, to end a object under the vagaries of fashion and accessory of costume. But in thepresent era, gloves have attained a prominent place in fashionandstyle. Are available in varying lengths, fromwristto opera length for bothcasualand formal occasions. Nothingfitslike a glove, exceptgloves.

Istoria mănuşilor este foarte glorioasă, acestea evoluând de la rolul de protecţie până la simbol al puterii, pentru a ajunge un obiect de capriciu al modei şi accesoriu pentru costum. Dar, în epoca de faţă, mănuşile au un loc important în modă și stil. Sunt disponibile în diferite lungimi, de ocazie, pentru operă, casual şi oficiale. Nimic nu se potriveşte ca o mănuşă, cu excepţia unei mănuşi.

Cuvinte-cheie
mănuși, galanterie,

accesorii, simbol, mod