Profilurile psihologice ale studenţilor cu diferite mecanisme de adaptare la activitatea de învăţare
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
709 11
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-08 18:23
SM ISO690:2012
PLEŞCA, Maria. Profilurile psihologice ale studenţilor cu diferite mecanisme de adaptare la activitatea de învăţare. In: Revistă de știinţe socioumane . 2012, nr. 2(21), pp. 48-56. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 2(21) / 2012 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Profilurile psihologice ale studenţilor cu diferite mecanisme de adaptare la activitatea de învăţare

Pag. 48-56

Pleşca Maria
 
Universitatea de Ecologie şi Ştiinţe Socio-Umane
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

In order to address the subject of this study, we established short theoretical benchmarks have been used in research. The group explored adaptive we certified two basic psychological mechanisms that differ fundamentally from all levels of adjustment psychological (motivation to achieve success or avoid failure), the micro-social interaction (relations with both immediate satisfaction, orientation extroverted or introverted) also psychological (the functional mobility of nervous processes and features of autonomic regulation, concentration, switching attention and short-term memory).

Pentru a putea aborda obiectul acestui studiu, am fixat succint reperele teoretice pe care le-am utilizat în cercetare. În grupa cercetată am atestat două mecanisme psihologice adaptive de bază, care se deosebesc principial la toate nivelurile de reglare: psihologic (motivaţia de a obţine succes sau de a evita insuccesul); de interacţiune microsocială (satisfacţia de relaţiile cu ambianţa nemijlocită, orientarea extravertită sau introvertită); psihofiziologic (nivelul mobilităţii funcţionale a proceselor nervoase şi particularităţile reglării vegetative; concentrarea, comutarea atenţiei şi memoria de scurtă durată).

Cuvinte-cheie
adaptare, învăţare,

mecanism de adaptare, profilul psihologic,

student