Pregătirea iniţială a cadrelor didactice pentru învăţământul preşcolar şi primar din Rusia în vederea formării competenţei de educaţie ecologică (CEE)
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
865 6
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-22 22:47
SM ISO690:2012
SARANCIUC-GORDEA, Liliana. Pregătirea iniţială a cadrelor didactice pentru învăţământul preşcolar şi primar din Rusia în vederea formării competenţei de educaţie ecologică (CEE). In: Revistă de știinţe socioumane . 2012, nr. 2(21), pp. 40-48. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 2(21) / 2012 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Pregătirea iniţială a cadrelor didactice pentru învăţământul preşcolar şi primar din Rusia în vederea formării competenţei de educaţie ecologică (CEE)

Pag. 40-48

Saranciuc-Gordea Liliana
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 15 decembrie 2013


Rezumat

This article reflects some scientific opinions concerning competence formation in ecological education (CEE) of teachers from primary schools and nursery schools of Russia. It also develops the scientific acceptations regarding structural models of forming this competence.

În acest articol se relevă unele opinii ştiinţifice în raport cu formarea competenței profesionale de educație ecologică pentru cadrele didactice din învățământul primar şi preşcolar în Rusia. Prezentăm aserțiuni de ordin științific versus această problemă, care se bazează pe accepţiunile ştiinţifice referitoare la modelele structurale de formare a competenței profesional-didactice de educaţie ecologică(CEE) cu accentul pus pe tendințele moderne de profesionalizare pe bază de competențe.

Cuvinte-cheie
competențe profesionale de educație ecologică, abordare pe bază de competențe, model de formare a CEE.