Aspecte problematice cu privire la modernizarea sistemului de management a calității în audit
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
255 14
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-19 19:56
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
005.6:657.6 (3)
Quality management. Total quality management (TQM) (139)
Accountancy (955)
SM ISO690:2012
IACHIMOVSCHI, Anatol. Aspecte problematice cu privire la modernizarea sistemului de management a calității în audit. In: Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației, Ed. Volumul X, 7 iunie 2023, Cahul. Cahul: Tipografia „CentroGrafic” SRL, 2023, Vol.10, Partea I, pp. 379-382. ISSN 2587-3571.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.10, Partea I, 2023
Conferința "Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației"
Volumul X, Cahul, Moldova, 7 iunie 2023

Aspecte problematice cu privire la modernizarea sistemului de management a calității în audit

Issues regarding the modernization of the quality management system in the audit

CZU: 005.6:657.6

Pag. 379-382

Iachimovschi Anatol
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 11 septembrie 2023


Rezumat

Scopul acestui studiu este abordarea problemelor legate de transpunerea prevederilor standardelor de management a calității în practică auditului financiar. În acest sens, s-a luat în considerare capacitățile subiecților activității de audit de a face față noilor cerințe prin prisma provocărilor de racordare la prevederile cadrului profesional actualizat. Informațiile obținute au fost analizate în contextul necesității de ajustare a politicilor interne ale entităților de audit la cerințele ISQM1 și ISQM2. Studiul recomandă ca firmele de audit de toate nivelurile să se conformeze la normele actuale de calitate, iar autoritatea de supraveghere să monitorizeze tranziția la actualele reglementări.

The purpose of this study is to address the issues related to the transposition of the provisions of the quality management standards into financial audit practice. In this sense, an analysis of the capacity of the subjects of the audit activity was carried out through the lens of the challenges of connecting to the new provisions of the professional framework. The information obtained was analyzed in the context of the need to adjust the internal policies of the audit entities to the requirements of ISQM1 and ISQM2. The study recommends that audit firms at all level surgently complywitht he current quality standards and that the supervisory authority monitor the transition to the current regulations.

Cuvinte-cheie
activitatea deaud, calitatea misiunii de audit, monitorizarea calităţii, persoane însărcinate cu guvernanța, proceduri de audit, standarde internaţionale de audit,

audit activity, audit mission quality, quality monitoring, persons in charge of governance, audit procedures, international audit standards

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-187019</doi_batch_id>
<timestamp>1721621972</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>[email protected]</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației</full_title>
<issn media_type='print'>2587-3563</issn>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2023</year>
</publication_date>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Aspecte problematice cu privire la modernizarea sistemului de management a calității &icirc;n audit</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Anatol</given_name>
<surname>Iachimovschi</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2023</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>379</first_page>
<last_page>382</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>