Viorica RĂILEANU. Tipologia numelui de familie: semantică și structură. Chișinău: Editura UNU, 2022. 199 p.
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
165 3
Ultima descărcare din IBN:
2024-01-26 11:42
SM ISO690:2012
BUTNARU, Daniela. Viorica RĂILEANU. Tipologia numelui de familie: semantică și structură. Chișinău: Editura UNU, 2022. 199 p.. In: Philologia, 2023, nr. 2(320), pp. 110-113. ISSN 1857-4300.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 2(320) / 2023 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Viorica RĂILEANU. Tipologia numelui de familie: semantică și structură. Chișinău: Editura UNU, 2022. 199 p.


Pag. 110-113

Butnaru Daniela
 
Institutul de Filologie Română „Al.Philippide”, Iaşi
 
 
Disponibil în IBN: 21 august 2023


Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-186139</doi_batch_id>
<timestamp>1716241727</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Philologia</full_title>
<issn media_type='print'>18574300</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2023</year>
</publication_date>
<issue>2(320)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Viorica RĂILEANU. Tipologia numelui de familie: semantică și structură. Chișinău: Editura UNU, 2022. 199 p.</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Daniela</given_name>
<surname>Butnaru</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2023</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>110</first_page>
<last_page>113</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>