Viorica RĂILEANU. Tipologia numelui de familie: semantică și structură. Chișinău: Editura UNU, 2022. 199 p.
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
162 3
Ultima descărcare din IBN:
2024-01-26 11:42
SM ISO690:2012
BUTNARU, Daniela. Viorica RĂILEANU. Tipologia numelui de familie: semantică și structură. Chișinău: Editura UNU, 2022. 199 p.. In: Philologia, 2023, nr. 2(320), pp. 110-113. ISSN 1857-4300.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 2(320) / 2023 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Viorica RĂILEANU. Tipologia numelui de familie: semantică și structură. Chișinău: Editura UNU, 2022. 199 p.


Pag. 110-113

Butnaru Daniela
 
Institutul de Filologie Română „Al.Philippide”, Iaşi
 
 
Disponibil în IBN: 21 august 2023


Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-186139</cfResPublId>
<cfResPublDate>2023-08-21</cfResPublDate>
<cfVol>320</cfVol>
<cfIssue>2</cfIssue>
<cfStartPage>110</cfStartPage>
<cfISSN>1857-4300</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/186139</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Viorica RĂILEANU. Tipologia numelui de familie: semantică și structură. Chișinău: Editura UNU, 2022. 199 p.</cfTitle>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2023-08-21T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2023-08-21T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-40748</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2023-08-21T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-40748</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-40748-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2023-08-21T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Butnaru</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Daniela</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>