Tratamentul farmacologic al epilepsiilor benigne
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
435 0
SM ISO690:2012
GHERCIU, Svetlana; COBÎLEANSCHI, Oleg; COBÎLEANSCHI, Galina. Tratamentul farmacologic al epilepsiilor benigne. In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2012, nr. 3(13), pp. 416-419. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 3(13) / 2012 / ISSN 1857-1719

Tratamentul farmacologic al epilepsiilor benigne

Pag. 416-419

Gherciu Svetlana, Cobîleanschi Galina, Cobîleanschi Oleg
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 13 decembrie 2013


Rezumat

Pharmacological treatment of benign epilepsy The study investigated the underlying principles of epilepsy treatment in general, the benign one in particular, this being supplied with strict evidence data on the complex treatment and on the clinical development of the disease at its different stages. The rationality of differentiated approach to treating the epilepsy patients, having varions timings of epileptic crises. A different approach may lead to develop tolerance to anticonvulsive treatment, adverse reactions and an increased severity of the disease. The treatment schedule should invariably be an individual one, as well as an etiopathogenic and complex, including dehydration measures and antiphlogistic, desensitizing, nootropic, neuroleptic, and anticonvulsive drugs.

Studiul a cercetat principiile de suport ale terapiei epilepsiei în ansamblu și a celor benigne în particular, revenind cu probe în favoarea tratamentului complex bazat pe o evidenţa strictă a particularităţilor structurii paroxismelor şi evoluţiei clinice a afecţiunii atât în debut cât şi în diverse etape ale acesteia. Se accentuează raţionalitatea abordării diferenţiate a tratării bolnavilor de epilepsie cu diversă cronoafinitate pe nictemer a crizelor epileptice. O altă abordare poate conduce lainstalarea toleranţei la tratamentul anticonvulsivant, la apariţia unor fenomene adverse şi la agravarea evoluţiei epilepsiei în genere. Programul curativ trebuie să fie invariabil unul individualizat, etiopatogenetic şi complex, incluzând măsuri deshidratante, roburante, rezolutive, antiflogistice, desensibilizante, nootrope, neuroleptice, vitaminoterapice şi anticonvulsivante.