Paradigme compoziționale, structurale și stilistice în suita pentru marimba și șase contrabași Rural sketches de Igor Iachimciuc
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
342 17
Ultima descărcare din IBN:
2024-06-09 20:23
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
785.77.083.1:781.61 (1)
Instrumental music. Symphonic music. Grouping of instruments. Ensemble music (275)
SM ISO690:2012
GÎRBU, Ecaterina. Paradigme compoziționale, structurale și stilistice în suita pentru marimba și șase contrabași Rural sketches de Igor Iachimciuc. In: CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare, Ed. 1, 9 decembrie 2022, Chişinău. Chişinău: 2023, pp. 7-15. ISBN 979-0-3481-0105-7. DOI: https://doi.org/10.55383/ca.01
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare 2023
Conferința "Cultura și arta: cercetare, valorificare, promovare"
1, Chişinău, Moldova, 9 decembrie 2022

Paradigme compoziționale, structurale și stilistice în suita pentru marimba și șase contrabași Rural sketches de Igor Iachimciuc

Compositional, structural and stylistic paradigms in the suite for marimba and six double-basses Rural sketches by Igor Iachimciuc

DOI:https://doi.org/10.55383/ca.01
CZU: 785.77.083.1:781.61

Pag. 7-15

Gîrbu Ecaterina
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
 
Disponibil în IBN: 23 iunie 2023


Rezumat

Articolul este dedicat analizei unei lucrări semnate de Igor Iachimciuc, compozitor și țambalist originar din Edineț, Republica Moldova. Stabilit de mai mulți ani în SUA, artistul se remarcă prin creații diverse pe plan stilistic și de gen. Una dintre acestea poate fi considerată și Suita Rural Sketches pentru marimba și șase contrabași. Autoarea relevă multiple aspecte compoziționale ale limbajului muzical, indicând și asupra filiațiilor folclorice și de jazz care constituie elementele de coeziune stilistică ce conferă originalitate discursului muzical. Lucrarea este analizată în premieră în muzicologia din Republica Moldova.

The article is dedicated to the analysis of a work signed by Igor Iachimciuc, composer and cymbal-player from Edinet, Republic of Moldova. Established for several years in the USA, the artist is distinguished by various stylistic and genre creations. One of these is the Rural Sketches Suite for marimba and six double-basses. The author reveals multiple compositional aspects of the musical language, pointing also to the folkloric and jazz filiations that constitute the elements of stylistic cohesion that give originality to the musical discourse. The work is analyzed for the first time in the musicology of the Republic of Moldova.

Cuvinte-cheie
Igor Iachimciuc, Rural Sketches, structuri muzicale, marimba, contrabas,

Igor Iachimciuc, Rural Sketches, musical structures, marimba, double-bass