Requirements for desiging and making tests
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
172 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.091.27=111 (1)
Organization of instruction (533)
SM ISO690:2012
SAGOIAN, Eraniac, SAGOYAN, Agunik, SHEVERINA, Svetlana. Requirements for desiging and making tests. In: Probleme actuale ale lingvisticii şi didacticii limbilor străine, Ed. 3, 25 noiembrie 2022, Chişinău. Chişinău: CEP UPS „I.Creangă”, 2022, Ediția 3, pp. 196-200.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Probleme actuale ale lingvisticii şi didacticii limbilor străine
Ediția 3, 2022
Conferința "Probleme actuale ale lingvisticii şi didacticii limbilor străine"
3, Chişinău, Moldova, 25 noiembrie 2022

Requirements for desiging and making tests

Cerințele pentru proiectarea și efectuarea testărilor

CZU: 37.091.27=111

Pag. 196-200

Sagoian Eraniac1, Sagoyan Agunik2, Sheverina Svetlana3
 
1 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau,
2 Theoretical Lyceum „D. Cantemir “, Chisinau ,
3 Municipal budgetary educational institution Secondary school (MBOU secondary school No. 8), Mytishchi, Moscow region
 
 
Disponibil în IBN: 3 iunie 2023


Rezumat

Proiectarea unui test este o etapă valoroasă a procesului educativ și trebuie luate în considerație multe aspecte. Planificând un test, cadrele didactice trebuie să se asigure că toți elevii sunt capabili să îndeplinească sarcinile și și să simtă că testele sunt efectuate pentru a-și verifica nivelul de cunoștințe. În acest articol se discută despre cum se proiectează un test, care este importanța baremului de notare pentru studenți și cadrele didactice în definirea criteriilor de evaluare a unei testări.

Cuvinte-cheie
proces, conținut, obiective, atribuire, realizare, progres, validitate, fiabilitate, abilitate de a face