Aspecte ale morbidităţii cu incapacitate temporară de muncă a angajaţilor întreprinderii de procesare a cărnii SA „Carmez”
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
917 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-09-10 12:37
SM ISO690:2012
PÎNZARU, Iurie. Aspecte ale morbidităţii cu incapacitate temporară de muncă a angajaţilor întreprinderii de procesare a cărnii SA „Carmez”. In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2012, nr. 2(13), pp. 117-122. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 2(13) / 2012 / ISSN 1857-1719

Aspecte ale morbidităţii cu incapacitate temporară de muncă a angajaţilor întreprinderii de procesare a cărnii SA „Carmez”

Pag. 117-122

Pînzaru Iurie
 
Centrul Naţional de Sanătate Publică
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

The matters of morbidity with temporary disability of employees in the meat processing industry JC „Carmez” This work is dedicated to analysis of morbidity with temporary disability of employees in the meat processing industry that in the years 2007-2009 is characterized by conflicting values. In morbidity structure is prevailing respiratory system, circulatory and digestive system. The characteristic aspects of morbidity are caused by unfavorable risk factors of occupational environment: microclimatic parameters, inadequate lighting, noise pollution etc.

Lucrarea dată este dedicată analizei morbidităţii cu incapacitate temporară de muncă a angajaţilor din industria de procesare a cărnii care se caracterizează în anii 2007-2009 prin valori contradictorii. În structura morbidităţii predomină bolile sistemelor respirator, circulator şi digestiv. Aspectele caracteristice ale morbidităţii se datorează factorilor de risc nefavorabili ai mediului ocupaţional: parametrilor microclimatici, iluminatului insuficient, poluării sonore etc.

Cuvinte-cheie
morbiditate, mediu ocupaţional, factori de risc, angajati