35 ani ai Catedrei Igienă
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
676 3
Ultima descărcare din IBN:
2018-09-17 11:24
SM ISO690:2012
FRIPTULEAC, Grigore; CHIRLICI, Alexei; HĂBĂŞESCU, Ion; BĂBĂLĂU, Victor; CEBANU, Serghei; MORARU, Maria. 35 ani ai Catedrei Igienă. In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2012, nr. 2(13), pp. 101-107. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 2(13) / 2012 / ISSN 1857-1719

35 ani ai Catedrei Igienă

Pag. 101-107

Friptuleac Grigore, Chirlici Alexei, Hăbăşescu Ion, Băbălău Victor, Cebanu Serghei, Moraru Maria
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

35 years of the Department of Hygiene It is elucidated the didactic, methodical, scientific and practical activity of the Department of Hygiene during 35 years of its existence(1977 – 2012). Partially is described the activity of the hygienic courses(1965 - 1977) on which base was organized this Department. During the years it have been developed and published different materials for students and residents, documents for Service of State Suvellance of Public Health. It was made different scientific investigations in the domain of population’s health in relation to environmental factors. There are drawn also prospects for the future.

Este elucidată activitatea didactică, metodică, ştiinţifică şi practică a catedrei Igienă pe parcursul a 35 ani de existenţă (1977 – 2012). Parţial este descrisă şi activitatea cursurilor igienice (1965 – 1977), în baza cărora a fost fondată această catedră. Pe parcursul anilor au fost elaborate şi editate diferite materiale pentru studenţi şi rezidenţi, documente pentru Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice. S-au realizat multiple cercetări ştiinţifice în domeniul sănătăţii populaţiei în relaţie cu factorii mediului înconjurător. Sunt trasate, de asemenea, perspectivele pentru viitor.