Bionica şi aplicaţiile acesteia în design vestimentar
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
206 5
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-15 13:58
SM ISO690:2012
CIORESCU, Anastasia. Bionica şi aplicaţiile acesteia în design vestimentar. In: Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor: consacrată celei de-a 50-a Aniversări a U.T.M., 20-21 octombrie 2014, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Tehnica-UTM, 2014, Vol.3, pp. 313-314. ISBN 978-9975-45-249-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Vol.3, 2014
Conferința "Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor"
Chișinău, Moldova, 20-21 octombrie 2014

Bionica şi aplicaţiile acesteia în design vestimentar


Pag. 313-314

Ciorescu Anastasia
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
 
Disponibil în IBN: 30 mai 2023


Rezumat

Bionica este un domeniu interdisciplinar de cercetare şi aplicare amodelelor create de naturaevolutivă în tehnică şi tehnologie umană inovatoare. Ea preocupă foarte multe domenii de activitate creatoare a omului: arhitectură, tehnică, design etc. Bionica stă la baza elaborării multor inovaţii în diverse sfereşi, nu în ultimul rând, în cea a designului vestimentar, fiind utilizată în diverse aspecte: la crearea formeişi imitarea facturii, în soluţionare cromatică sau imitarea proprietăţilor organismelor vii. Or, formeleşi mecanismele bionice constituie sursa multor idei şi concepteinovative, natura fiind cel mai bogat izvor de inspiraţie.

Cuvinte-cheie
bionica biologică, bionica teoretică, bionica tehnică, sursă de inspiraţie, transpunere

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Ciorescu, A.</dc:creator>
<dc:date>2014</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'><p>Bionica este un domeniu interdisciplinar de cercetare şi aplicare amodelelor create de naturaevolutivă &icirc;n tehnică şi tehnologie umană inovatoare. Ea preocupă foarte multe domenii de activitate creatoare a omului: arhitectură, tehnică, design etc. Bionica stă la baza elaborării multor inovaţii &icirc;n diverse sfereşi, nu &icirc;n ultimul r&acirc;nd, &icirc;n cea a designului vestimentar, fiind utilizată &icirc;n diverse aspecte: la crearea formeişi imitarea facturii, &icirc;n soluţionare cromatică sau imitarea proprietăţilor organismelor vii. Or, formeleşi mecanismele bionice constituie sursa multor idei şi concepteinovative, natura fiind cel mai bogat izvor de inspiraţie.</p></dc:description>
<dc:source>Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor (Vol.3) 313-314</dc:source>
<dc:subject>bionica biologică</dc:subject>
<dc:subject>bionica teoretică</dc:subject>
<dc:subject>bionica tehnică</dc:subject>
<dc:subject>sursă de inspiraţie</dc:subject>
<dc:subject>transpunere</dc:subject>
<dc:title>Bionica şi aplicaţiile acesteia &icirc;n design vestimentar</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>