Aspecte teoretico-metodologice de formare a competențelor economice în școala primară
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
317 9
Ultima descărcare din IBN:
2024-02-23 19:22
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
373.3.015.6 (1)
Kinds of school providing general education (2126)
SM ISO690:2012
CIOBANU, Lora. Aspecte teoretico-metodologice de formare a competențelor economice în școala primară. In: Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare, Ed. 4, 27-28 octombrie 2022, Bălți. Bălți: Tipografia din Bălţi, 2022, Ediția 4-a, pp. 47-54. ISBN 978-9975-161-32-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 4-a, 2022
Conferința "Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare"
4, Bălți, Moldova, 27-28 octombrie 2022

Aspecte teoretico-metodologice de formare a competențelor economice în școala primară

Theoretical-methodological aspects of economic skills training in primary school

CZU: 373.3.015.6

Pag. 47-54

Ciobanu Lora
 
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
 
 
Disponibil în IBN: 14 martie 2023


Rezumat

În articolul de față se descriu competenţele economice (competenţele specifice şi unităţile de competenţe) pentru clasele primare; se evidențiază reperele teoretico-metodologice care stau la baza selectării conţinuturilor economice şi a tehnologiilor de predare-învățare. În calitate de modalități didactice eficiente de implementare a educației economice se explică următoarele: infuzionarea disciplinară, demersul disciplinar, demersul modular, demersul opţional (curriculum la decizia şcolii).

This article describes the economical skills (specific skills and skills units) for primary classes; it emphasizes the theoretical-methodological landmarks that are at the base of the economical contents and teaching-learning technologies.The following are explained as effective didactic ways of implementing economical education: disciplinary infusion, disciplinary approach, modular approach, optional approach (curriculum at the decision of school).

Cuvinte-cheie
educaţie economică, competențe economice, conținuturi economice, demers opțional, infuzionare disciplinară, demers modular, demers opțional,

economic education, economic skills, economic contents, optional approach, disciplinary infusion, modular approach, optional approach