Mijloace de expresivitate interpretativă în miniatura corală Codrule, codruţule de Petru Şerban
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
274 5
Ultima descărcare din IBN:
2023-10-24 08:48
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
784.087.6:78.071.1 (1)
Vocal music (286)
SM ISO690:2012
MIHALAŞ, Mihai. Mijloace de expresivitate interpretativă în miniatura corală Codrule, codruţule de Petru Şerban. In: Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică), Ed. Ediția a V-a, 24 septembrie 2019, Chişinău. Chişinău: "VALINEX" SRL, 2019, Ediția a V-a, pp. 109-110. ISBN 978-9975-68-377-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția a V-a, 2019
Conferința "Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)"
Ediția a V-a, Chişinău, Moldova, 24 septembrie 2019

Mijloace de expresivitate interpretativă în miniatura corală Codrule, codruţule de Petru Şerban

CZU: 784.087.6:78.071.1

Pag. 109-110

Mihalaş Mihai
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Disponibil în IBN: 9 martie 2023


Rezumat

Codrule, codruţule este una din puţinele miniaturi corale semnate de compozitorul moldovean Petru Şerban. Textul poetic are la bază cunoscuta poezie a lui Mihai Eminescu — Revedere. Această poezie este structurată în forma unui dialog imaginar între eroul liric și codru. Ideea piesei se bazează mai mult pe adresarea către codru şi nu pe principiul de dialog prezent în poezia Revedere. Considerăm că textul literar selectat de către P. Şerban pentru miniatura corală Codrule, codruţule accentuează momentul de contemplare. Piesa Codrule, codruţule se remarcă printr-o scriitură corală în care predomină expunerea omofon-armonică îmbinată cu monodia acompaniată. Pe lângă acestea observăm o serie de mijloace de expresivitate ca: plan dinamic, ambitusuri melodice, melodicitate, etc. Muzica acestei miniaturi este tensionată şi consistentă, acest caracter fiind obținut prin diferite alteraţii plasate firesc în interiorul facturii neîmpiedicând buna executare a interpretării. Audierea piesei creează o stare meditativă printr-o expunere bine structurată a ideilor poetice. Lucrarea dată poate trezi în persoana ce o audiază diverse sentimente cum ar fi nostalgia, tristeţea, melancolia şi dor. O analiză detaliată a creaţiei respective ne va permite să identificăm toate mijloacele de expresivitate precum şi dificultăţile ce pot apărea în timpul procesului interpretativ, totodată intrând în esenţa textului poetic vom putea crea o concepţie proprie asupra acestei creaţii.

Cuvinte-cheie
formă muzicală, interpretare, mijloace de expresivitate, mijloace tehnice, miniatură corală, Petru Şerban, scriitură corală