Этнокультурный колорит американского юга в художественном мире У. Фолкнера
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1652 10
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-13 22:40
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.111(73).09 (17)
English literature (125)
SM ISO690:2012
ДВОРНИНА, Ирина. Этнокультурный колорит американского юга в художественном мире У. Фолкнера. In: Revista de Etnologie şi Culturologie, 2007, nr. 2, pp. 211-214. ISSN 1857-2049.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Etnologie şi Culturologie
Numărul 2 / 2007 / ISSN 1857-2049 /ISSNe 2537-6152

Этнокультурный колорит американского юга в художественном мире У. Фолкнера
CZU: 821.111(73).09

Pag. 211-214

Дворнина Ирина
 
 
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

In prima jumătate a secolului al XX-lea W. Faulkner a creat universul său mic. In articol, prin universum se subînţelege o perspectivă a exprimării caracterului naţional pe fundalul motivelor general-umane.

В первой половине ХХ в. У. Фолкнер создал свой маленький универсум – Йокнапатофу. В статье производится попытка осмыслить этот мир сквозь призму национального характера героев на фоне общечеловеческих мотивов.

W. Faulkner gave birth to his small universum – Yoknapatawpha in the first part of the XX-th century. In the article his world is regarded as a method of national character’s expression on universal motives background.

Cuvinte-cheie
этнокультурный колорит, «coleur locale», идиллический хронотоп, общечеловеческие мотивы, национальный характер

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-17576</cfResPublId>
<cfResPublDate>2007-04-03</cfResPublDate>
<cfIssue>2</cfIssue>
<cfStartPage>211</cfStartPage>
<cfISSN>1857-2049</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/17576</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RU' cfTrans='o'>Этнокультурный колорит американского юга в художественном мире У. Фолкнера</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RU' cfTrans='o'>этнокультурный колорит; «coleur locale»; идиллический хронотоп; общечеловеческие мотивы; национальный характер</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'>In prima jumătate a secolului al XX-lea W. Faulkner a creat universul său mic. In articol, prin universum se subînţelege o perspectivă a exprimării caracterului naţional pe fundalul motivelor general-umane.</cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='RU' cfTrans='o'>В первой половине ХХ в. У. Фолкнер создал свой маленький универсум – Йокнапатофу. В статье производится попытка осмыслить этот мир сквозь призму национального характера героев на фоне общечеловеческих мотивов.</cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'>W. Faulkner gave birth to his small universum – Yoknapatawpha in the first part of the XX-th century. In the article his world is regarded as a method of national character’s expression on universal motives background.</cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2007-04-03T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2007-04-03T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-32095</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2007-04-03T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-32095</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-32095-1</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2007-04-03T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Дворнина</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Ирина</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>