Problemele periodizării istorice a muzicii pentru pian din Republica Moldova
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
226 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
786.2(478)(091) (9)
Music (1825)
SM ISO690:2012
HATIPOVA, Inna. Problemele periodizării istorice a muzicii pentru pian din Republica Moldova. In: Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică), Ed. Ediția I-a, 23 iunie 2015, Chişinău. Chişinău: "VALINEX" SRL, 2015, Ediția I-a, pp. 31-32. ISBN 978-9975-9617-6-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția I-a, 2015
Conferința "Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)"
Ediția I-a, Chişinău, Moldova, 23 iunie 2015

Problemele periodizării istorice a muzicii pentru pian din Republica Moldova

CZU: 786.2(478)(091)

Pag. 31-32

Hatipova Inna
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
 
Disponibil în IBN: 27 februarie 2023


Rezumat

Muzica pentru pian din Republica Moldova reprezintă un complex amplu în sistemul istoric format. Create în diferite perioade istorice, lucrările pentru pian ale autorilor autohtoni reprezintă diferite direcţii stilistice, tehnici de scriitură componistică, tipuri de orientare folclorică, precum şi diversitatea facturii pianistice. Identificarea principalelor etape istorice în dezvoltarea muzicii pentru pian din Republica Moldova şi caracteristica ei ne permit să înţelegem legităţile de dezvoltare a artei muzicale naţionale. Periodizarea istorică este determinată de factorii istorici obiectivi de caracter socio-politic şi economic, precum şi de momentele subiective legate de activitatea unor autori concreţi. Pe baza lor, dezvoltarea muzicii pentru pian a compozitorilor din Republica Moldova poate fi împărţită în trei etape: anii 1930–1950, 1960–1970, 1980 — până în prezent. Etapa iniţială este legată de primele experimente ale lucrărilor pentru pian în diferite genuri, care vizează canoanele existente în lumea muzicii. A doua perioadă a fost marcată de creşterea activităţii componistice, apariţia multor nume noi, crearea unui număr semnificativ de piese pentru pian, în care este lărgit domeniul de aplicare a mijloacelor de expresie, este îmbogăţit limbajul muzical. O particularitate a perioadei a treia constă în reducerea activităţii componistice şi în aprofundarea tendinţei de individualizare a ideilor artistice, apariţia mai multor tehnici moderne de compoziţie. Scopul acestui articol este de a dezvălui legităţile obiective ale dezvoltării istorice a creaţiei pentru pian a compozitorilor din Republica Moldova, de a identifica principalele tendinţe în formarea acesteia, de a caracteriza evoluţia atitudinii compozitorilor autohtoni faţă de domeniul studiat al creaţiei muzicale, precum şi (într-o oarecare măsură) de a prognozarea dezvoltarea ulterioară a ei. Analiza periodizării istorice a muzicii pentru pian autohtone va permite de pe poziţii contemporane de a aprecia valoarea artistică a lucrărilor pentru pian create de compozitorii din Republica Moldova, de a determina contribuţia autorilor în dezvoltarea istorică a artei pianistice.

Cuvinte-cheie
învăţământ muzical, repertoriu concertistic, miniaturi pianistice, stil componistic