Геополитические приоритеты о роли идеологии гуманизма в решении основных политических проблем современности
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
592 0
SM ISO690:2012
СТЕРКУЛ, Наталья. Геополитические приоритеты о роли идеологии гуманизма в решении основных политических проблем современности . In: Moldoscopie. 2007, nr. 3(38), pp. 170-178. ISSN 1812-2566.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Moldoscopie
Numărul 3(38) / 2007 / ISSN 1812-2566

Геополитические приоритеты о роли идеологии гуманизма в решении основных политических проблем современности

Pag. 170-178

Стеркул Наталья
 
Молдавский Государственный Университет
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2013


Rezumat

The drastic changes that have been taking place in politics throughout last decades result from the end of the confrontation of two world systems. That confrontation was characterized as class and formational. It took its expression in the struggle between capitalism and socialism. The old paradigm of the Cold war time political thinking exhausted its potentialities. The new search for mental constructions started whose main task was to describe, theoretically and scientifically explain new phenomena, processes and tendencies that emerged in the modern world. The author focuses its attention on the correlation of new paradigm of political thought and principles of humanism during the solution of modern collisions. The shaping of the new paradigm of the political thinking, based on the idea of salvation and further development of human civilization, is at the initial stage of its dynamic formation.

Schimbările cardinale, care au avut loc în cadrul politicii mondiale în ultimii decenii, sunt legate de sfîrşitul confruntărilor a două sisteme mondiale, care, avînd un caracter de clasă, de formaţie, se exprimă prin lupta între capitalism şi socialism. Vechea paradigmă a gîndirii politice din perioada războiului rece şi-a epuizat toate posibilităţile. A început o căutare intensivă a noilor construcţii mentale, scopul de bază cărora era de a descrie, de a explica din punct de vedere teoretic şi ştiinţific noile fenomene, procese şi tendinţe, consolidat în lumea contemporană. Autorul analizează legătura dintre noua paradigmă a gîndirii politice şi principiile umanismului în depăşirea principalelor coliziuni ale epocii. Formarea noii paradigme a gîndirii politice, bazate pe ideea salvării şi dezvoltării în continuare a civilizaţiei umane, se află la stadiul incipient al formării sale dinamice.