Bridging knowledge in second language acquisition. Macedonian-romanian cultural and linguistic interferences and their role in teaching and learning romanian in North Macedonia
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
78 4
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-03 11:40
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.135.1(072)(497) (1)
Balkan Romance / Balkan Romanic languages (1421)
SM ISO690:2012
STANCIU, Nicolae. Bridging knowledge in second language acquisition. Macedonian-romanian cultural and linguistic interferences and their role in teaching and learning romanian in North Macedonia. In: Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară, 2021, nr. 1(13), pp. 51-82. ISSN 1857-4149. DOI: 10.5281/zenodo.7581166
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Numărul 1(13) / 2021 / ISSN 1857-4149

Bridging knowledge in second language acquisition. Macedonian-romanian cultural and linguistic interferences and their role in teaching and learning romanian in North Macedonia

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7581166
CZU: 811.135.1(072)(497)

Pag. 51-82

Stanciu Nicolae123
 
1 Institute of Romanian Language,
2 "Dunarea de Jos" University of Galati,
3 Ss. Cyril and Methodius University in Skopje
 
Disponibil în IBN: 13 februarie 2023


Rezumat

Our article deals with the interference between Macedonian and Romanian cultures and languages and its importance in teaching and learning Romanian as a second language in North Macedonia. Many aspects are discussed, such as: cultural context of second language acquisition; lexical, semantic and grammatical corpus creation for this acquisition.

În articol, supunem cercetării interferenţele dintre culturile şi limbile macedoniană şi română, interferenţe de care se cere a ţine cont în predarea şi învăţarea românei ca limba a doua de comunicare în nordul Macedoniei. Sunt analizate o serie de probleme: contextul cul-tural al studierii limbii a doua, crearea corpusului lexical, semantic şi gramatical, necesar studierii în cauză etc.

Cuvinte-cheie
culture, language, interference, teaching, learning,

cultură, limbă, interferenţa, predare, învăţare