A study of menstrual hygiene practices and associated environmental & social factors among adolescent girls in rural Puducherry
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
220 14
Ultima descărcare din IBN:
2023-06-23 17:34
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
613.956+612.662(540) (1)
Health and hygiene in relation to age, sex, ethnicity (68)
Physiology. Human and comparative physiology (647)
SM ISO690:2012
SUBRAMANI, Hema Priya, KARUPPUSAMY, Sivakumar, PALANISAMY KANDASAMY, MohanRaaj, CHOUDHARY, Arbind Kumar, MANIKKOTH RAMAPURATH, Ramya, NATARAJAN, Nishanthini. A study of menstrual hygiene practices and associated environmental & social factors among adolescent girls in rural Puducherry. In: One Health and Risk Management, 2023, nr. 4(1), pp. 51-58. ISSN 2587-3458. DOI: 10.38045/ohrm.2023.1.06
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
One Health and Risk Management
Numărul 4(1) / 2023 / ISSN 2587-3458 /ISSNe 2587-3466

A study of menstrual hygiene practices and associated environmental & social factors among adolescent girls in rural Puducherry

Un studiu al practicilor de igienă menstruală și al factorilor de mediu și sociali asociați la adolescentele din zona rurală Puducherry

DOI: https://doi.org/10.38045/ohrm.2023.1.06
CZU: 613.956+612.662(540)

Pag. 51-58

Subramani Hema Priya1, Karuppusamy Sivakumar1, Palanisamy Kandasamy MohanRaaj2, Choudhary Arbind Kumar3, Manikkoth Ramapurath Ramya4, Natarajan Nishanthini5
 
1 Government Erode Medical College Hospital,
2 Namakkal Medical College,
3 Vinayaka Mission's Kirupananda Variyar Medical College & Hospitals,
4 Karpaga Vinayaga Institute of Medical Sciences,
5 Aarupadai Veedu Medical College
 
Disponibil în IBN: 24 ianuarie 2023


Rezumat

Introduction. Adolescent females were prevented from receiving the appropriate knowledge due to social restrictions and traditional beliefs, which in turn led to poor hygiene habits. Material and methods. A community-based descriptive cross-sectional study employing a semi-structured questionnaire was carried out in the rural field practice region of MGMCRI, Puducherry, between the 15th of March 2019 and the 31st of April 2021. The study was done in Puducherry. The comprehensive enumeration yielded a total of 528 countable teenage females. Results. The vast majority of the teenage females (89.2%) reported using sanitary pads, whereas just 6.6% and 4.2%, respectively, reported using fresh or reused towels. 65.3% of the girls changed their wet absorbent between two and five times during the day. The vast majority of the girls, or 60.8% of them, disposed of their spent absorbent by either burying it or burning it. 67.9% of the girls were cleansing their genitalia when they were urinating. 54.4% of people cleaned their hands using soap and water, whereas 1.4% utilized ash soil, muddy dirt, or other types of soil. There was a statistically significant correlation between the style of housing and the availability of sanitary latrines (p<0.005) in relation to menstrual hygiene behaviors. Conclusions. This research also highlighted the absence of sanitary toilet facilities in the majority of residences, which negatively impacted the girls' ability to maintain their privacy and led to bad practices around menstruation hygiene.

Introducere. Adolescentele au fost împiedicate să primească cunoștințele adecvate din cauza restricțiilor sociale și a credințelor tradiționale, care, la rândul lor, au condus la obiceiuri de igienă deficitare. Material și metode. A fost realizat un studiu transversal descriptiv comunitar în regiunea rurală. A fost aplicat un chestionar semistructurat, de practică în teren a Colegiului Medical și Institutul de Cercetare Mahatma Gandhi, Puducherry, între 15 martie 2019 și 31 aprilie 2021. În studiu au participat 528 de adolescente. Rezultate. Marea majoritate a adolescentelor (89,2%) au raportat că folosesc absorbante igienice, în timp ce doar 6,6% și, respectiv, 4,2%, au raportat că au folosit prosoape noi sau refolosite,65,3% dintre fete și-au schimbat absorbantul umed între două și cinci ori în timpul zilei. Marea majoritate a fetelor – 60,8% dintre ele au eliminat absorbantul uzat îngropându -l sau arzândul; 67,9% dintre fete și-au igienizat organele genitale când urinau; 54,4% și-au igienizat mâinile folosind apă și săpun, în timp ce 1,4% au folosit cenușă, noroi sau alte tipuri de pământ. A existat o corelație semnificativă statistic între stilul locuinței și disponibilitatea latrinelor sanitare (p<0,005) în raport cu comportamentele de igienă menstruală. Concluzii. Această cercetare a evidențiat absența toaletelor sanitare în majoritatea locuințelor, ceea ce a afectat negativ capacitatea fetelor de a-și păstra intimitatea și a dus la practici nesatisfăcătoare în ceea ce privește igiena menstruației.

Cuvinte-cheie
adolescent girls, menstrual health and hygiene, sanitary pads, genito-urinary illness,

adolescente, sănătate, igienă menstruală, absorbante igienice, boli genito-urinare