Elemente interculturale în opera lui George Coșbuc
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
235 17
Ultima descărcare din IBN:
2024-01-16 11:26
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1.09 (636)
Literature of Balkan Romance / Romanic languages (2115)
SM ISO690:2012
VASILENCO, Tatiana. Elemente interculturale în opera lui George Coșbuc. In: Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane, Ed. 3, 20 mai 2022, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2022, Ediția 3, pp. 95-101. ISBN 978-9975-76-413-1 (PDF).
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 3, 2022
Conferința "Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane"
3, Chişinău, Moldova, 20 mai 2022

Elemente interculturale în opera lui George Coșbuc

CZU: 821.135.1.09

Pag. 95-101

Vasilenco Tatiana
 
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
 
Disponibil în IBN: 16 ianuarie 2023


Rezumat

Acest articol prezintă descrierea aspectelor interculturale în scrierile lui George Coșbuc. Subiectele: obiceiuri și tradiții, diversitate și acceptarea diversității, discriminarea în societate sunt actuale în toate timpurile. Interculturalitatea este o latură ce poate fi dezvoltată în procesul predării/învățării operei lui George Coșbuc.

This article describes the intercultural aspects in the writings of George Cosbuc. Topics: customs and traditions, diversity and acceptance of diversity, discrimination in society are current at all times. Interculturality is an aspect that can be developed in the process of teaching / learning the work of George Coșbuc.

Cuvinte-cheie
interculturalitate, discriminare, tradiţie, credinţă, valori,

interculturality, discrimination, tradition, faith, values

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Vasilenco, T.</dc:creator>
<dc:date>2022</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'><p>Acest articol prezintă descrierea aspectelor interculturale &icirc;n scrierile lui George Coșbuc. Subiectele: obiceiuri și tradiții, diversitate și acceptarea diversității, discriminarea &icirc;n societate sunt actuale &icirc;n toate timpurile. Interculturalitatea este o latură ce poate fi dezvoltată &icirc;n procesul predării/&icirc;nvățării operei lui George Coșbuc.</p></dc:description>
<dc:description xml:lang='en'><p>This article describes the intercultural aspects in the writings of George Cosbuc. Topics: customs and traditions, diversity and acceptance of diversity, discrimination in society are current at all times. Interculturality is an aspect that can be developed in the process of teaching / learning the work of George Coșbuc.</p></dc:description>
<dc:source>Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane (Ediția 3) 95-101</dc:source>
<dc:subject>interculturalitate</dc:subject>
<dc:subject>discriminare</dc:subject>
<dc:subject>tradiţie</dc:subject>
<dc:subject>credinţă</dc:subject>
<dc:subject>valori</dc:subject>
<dc:subject>interculturality</dc:subject>
<dc:subject>discrimination</dc:subject>
<dc:subject>tradition</dc:subject>
<dc:subject>faith</dc:subject>
<dc:subject>values</dc:subject>
<dc:title>Elemente interculturale &icirc;n opera lui George Coșbuc</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>