Elemente interculturale în opera lui George Coșbuc
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
207 17
Ultima descărcare din IBN:
2024-01-16 11:26
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1.09 (622)
Literature of Balkan Romance / Romanic languages (2086)
SM ISO690:2012
VASILENCO, Tatiana. Elemente interculturale în opera lui George Coșbuc. In: Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane, Ed. 3, 20 mai 2022, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2022, Ediția 3, pp. 95-101. ISBN 978-9975-76-413-1 (PDF).
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 3, 2022
Conferința "Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane"
3, Chişinău, Moldova, 20 mai 2022

Elemente interculturale în opera lui George Coșbuc

CZU: 821.135.1.09

Pag. 95-101

Vasilenco Tatiana
 
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
 
Disponibil în IBN: 16 ianuarie 2023


Rezumat

Acest articol prezintă descrierea aspectelor interculturale în scrierile lui George Coșbuc. Subiectele: obiceiuri și tradiții, diversitate și acceptarea diversității, discriminarea în societate sunt actuale în toate timpurile. Interculturalitatea este o latură ce poate fi dezvoltată în procesul predării/învățării operei lui George Coșbuc.

This article describes the intercultural aspects in the writings of George Cosbuc. Topics: customs and traditions, diversity and acceptance of diversity, discrimination in society are current at all times. Interculturality is an aspect that can be developed in the process of teaching / learning the work of George Coșbuc.

Cuvinte-cheie
interculturalitate, discriminare, tradiţie, credinţă, valori,

interculturality, discrimination, tradition, faith, values