Relația dintre tipul de atașament și satisfacția maritală la tinerele cupluri
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
527 50
Ultima descărcare din IBN:
2024-06-19 17:45
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.922.1:316.356.2 (6)
Psychology (3521)
Social structure. Society as a social system (1018)
SM ISO690:2012
ŞAITAN, Viorica, BRUMA, Elena. Relația dintre tipul de atașament și satisfacția maritală la tinerele cupluri. In: Current Affairs and Perspectives in Psychological Research: . International conference of applied psychology, Ed. 2, 29-30 noiembrie 2022, Chisinau. Chișinău, Republic of Moldova: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2022, Ediția 2, pp. 266-272. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7360044
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2, 2022
Conferința "Current Affairs and Perspectives in Psychological Research"
2, Chisinau, Moldova, 29-30 noiembrie 2022

Relația dintre tipul de atașament și satisfacția maritală la tinerele cupluri

The relationship between attachment type and marital satisfaction in young couples

DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.7360044
CZU: 159.922.1:316.356.2

Pag. 266-272

Şaitan Viorica1, Bruma Elena2
 
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea "Transilvania" din Braşov
 
 
Disponibil în IBN: 11 ianuarie 2023


Rezumat

Cercetarea privind tipurile de atașament și satisfacția maritală la tinerele familii este actuală, întrucât fiecare cuplu tinde să-și mențină o relație cât mai durabilă și armonioasă pe parcursul întregii vieți. Cunoașterea propriilor tipare de comportament, în special pe plan afectiv în raport cu ceilalți, dar și a modelelor de comportament ale partenerului din cuplu, contribuie la o înțelegere reciprocă mai bună, la creșterea empatiei, tratarea cu grija și atenție a nevoilor celuilalt și în final determină creșterea mulțumirii față de relația romantică în care persoana este implicată. Din aceste considerente ne propunem să determinăm și să analizăm relația dintre tipurile de atașament și satisfacția maritală la 50 de cupluri din Republica Moldova.

This researching is important if we look at the types of attachment and marital satisfaction in young couples, as each couple tends to maintain a relationship as lasting and harmonious as possible throughout life. Knowing your own patterns of behavior, especially emotionally in relation with other people, but also the behavior patterns of the partner in the couple, contributes to a better mutual understanding, at increasing empathy, treating with care and attention the needs of your partner and ultimately it increases the satisfaction in the romantic relationship. From this considerations we offer to determine and to analyze the relationship between the types of attachment and marital satisfaction at 50 couples from Republic of Moldova.

Cuvinte-cheie
tip de atașament, ataşament sigur, atașament anxios-evitant, atașament anxios-rezistent, atașament ambivalent, atașament dezorganizat, satisfacție în cuplu.,

type of attachment, secure attachment, avoidant anxious attachment, resistant anxious attachment, ambivalent attachment, disorganized attachment, couple satisfaction