Abordări ale gândirii ştiinţifice şi importanţa formării centralizate a acesteia la tinerii cercetători
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
309 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-04 12:23
SM ISO690:2012
SANDULEAC, Sergiu. Abordări ale gândirii ştiinţifice şi importanţa formării centralizate a acesteia la tinerii cercetători. In: Psihologie, revista ştiinţifico-practică . 2010, nr. 4, pp. 66-74. ISSN 1857-2502.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 4 / 2010 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

Abordări ale gândirii ştiinţifice şi importanţa formării centralizate a acesteia la tinerii cercetători

Pag. 66-74

Sanduleac Sergiu
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 28 noiembrie 2013


Rezumat

This article describes the importance of scientific thinking for researcher and some difficulties to define this concept because there are different opinions. And in most cases the process of thinking at yang researchers is formed accidentally and affects the professionalism. There are also described the principles of scientific thinking. It is presented the research that confirm the necessity of scientific thinking centralized formation and development. It is also presented the key concepts that contribute to good scientific formation.

Cuvinte-cheie
gândire ştiinţifică, gândire critică,

potenţial de cercetare, metodă ştiinţifică, tânăr cercetător.