Igor Iachimciuc și paradigma folclorică a creației sale componistice
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
236 17
Ultima descărcare din IBN:
2023-11-11 18:07
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
784.4:78.071.1 (6)
Vocal music (272)
SM ISO690:2012
BUNEA, Diana, GÎRBU, Ecaterina. Igor Iachimciuc și paradigma folclorică a creației sale componistice. In: CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare, Ed. 1, 9 decembrie 2022, Chişinău. Chişinău: 2022, R, p. 20.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
R, 2022
Conferința "Cultura și arta: cercetare, valorificare, promovare"
1, Chişinău, Moldova, 9 decembrie 2022

Igor Iachimciuc și paradigma folclorică a creației sale componistice

Igor Yakimchuk and the folkloric paradigm of his musical works

CZU: 784.4:78.071.1

Pag. 20-20

Bunea Diana, Gîrbu Ecaterina
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Disponibil în IBN: 4 ianuarie 2023


Rezumat

Articolul este focusat asupra unui aspect important al creației lui Igor Iachimciuc, cunoscut compozitor originar din Republica Moldova, stabilit în SUA – folclorul de sorginte românească, la care apelează în lucrările sale și care, dincolo de distanțe și ani, rămâne a fi un element definitoriu al muzicii sale. Autoarele prezintă o sinteză asupra creațiilor de inspirație folclorică, oprindu-se, pe de o parte, asupra surselor poetice și muzicale ale unor creații, și, pe de alta, asupra specificului stilistic, dramaturgiei, al limbajului muzical etc. A fost realizat un interviu cu compozitorul, întocmită o listă a lucrărilor sale reprezentative.

Cuvinte-cheie
Igor Iachimciuc, folclor, creaţie componistică, stilistică muzicală, limbaj muzical

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Bunea, D.</dc:creator>
<dc:creator>Gîrbu, E.</dc:creator>
<dc:date>2022</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'><p>Articolul este focusat asupra unui aspect important al creației lui Igor Iachimciuc, cunoscut compozitor originar din Republica Moldova, stabilit &icirc;n SUA &ndash; folclorul de sorginte rom&acirc;nească, la care apelează &icirc;n lucrările sale și care, dincolo de distanțe și ani, răm&acirc;ne a fi un element definitoriu al muzicii sale. Autoarele prezintă o sinteză asupra creațiilor de inspirație folclorică, oprindu-se, pe de o parte, asupra surselor poetice și muzicale ale unor creații, și, pe de alta, asupra specificului stilistic, dramaturgiei, al limbajului muzical etc. A fost realizat un interviu cu compozitorul, &icirc;ntocmită o listă a lucrărilor sale reprezentative.</p></dc:description>
<dc:source>CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare (R) 20-20</dc:source>
<dc:subject>Igor Iachimciuc</dc:subject>
<dc:subject>folclor</dc:subject>
<dc:subject>creaţie componistică</dc:subject>
<dc:subject>stilistică muzicală</dc:subject>
<dc:subject>limbaj muzical</dc:subject>
<dc:title>Igor Iachimciuc și paradigma folclorică a creației sale componistice</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>