Igor Iachimciuc și paradigma folclorică a creației sale componistice
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
195 12
Ultima descărcare din IBN:
2023-07-02 00:51
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
784.4:78.071.1 (1)
Vocal music (207)
SM ISO690:2012
BUNEA, Diana, GÎRBU, Ecaterina. Igor Iachimciuc și paradigma folclorică a creației sale componistice. In: CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare, Ed. 1, 9 decembrie 2022, Chişinău. Chişinău: 2022, R, p. 20.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
R, 2022
Conferința "Cultura și arta: cercetare, valorificare, promovare"
1, Chişinău, Moldova, 9 decembrie 2022

Igor Iachimciuc și paradigma folclorică a creației sale componistice

Igor Yakimchuk and the folkloric paradigm of his musical works

CZU: 784.4:78.071.1

Pag. 20-20

Bunea Diana, Gîrbu Ecaterina
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Disponibil în IBN: 4 ianuarie 2023


Rezumat

Articolul este focusat asupra unui aspect important al creației lui Igor Iachimciuc, cunoscut compozitor originar din Republica Moldova, stabilit în SUA – folclorul de sorginte românească, la care apelează în lucrările sale și care, dincolo de distanțe și ani, rămâne a fi un element definitoriu al muzicii sale. Autoarele prezintă o sinteză asupra creațiilor de inspirație folclorică, oprindu-se, pe de o parte, asupra surselor poetice și muzicale ale unor creații, și, pe de alta, asupra specificului stilistic, dramaturgiei, al limbajului muzical etc. A fost realizat un interviu cu compozitorul, întocmită o listă a lucrărilor sale reprezentative.

Cuvinte-cheie
Igor Iachimciuc, folclor, creaţie componistică, stilistică muzicală, limbaj muzical