Salvgardarea și cercetarea patrimoniului muzical intangibil în contextul tehnologiilor digitale contemporane
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
276 3
Ultima descărcare din IBN:
2023-08-06 00:36
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
008:78:004 (1)
Civilization. Culture. Progress (826)
Music (1826)
Computer science and technology. Computing. Data processing (4274)
SM ISO690:2012
BADRAJAN, Svetlana, BUNEA, Diana. Salvgardarea și cercetarea patrimoniului muzical intangibil în contextul tehnologiilor digitale contemporane. In: CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare, Ed. 1, 9 decembrie 2022, Chişinău. Chişinău: 2022, p. 9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare 2022
Conferința "Cultura și arta: cercetare, valorificare, promovare"
1, Chişinău, Moldova, 9 decembrie 2022

Salvgardarea și cercetarea patrimoniului muzical intangibil în contextul tehnologiilor digitale contemporane

Safeguarding and researching the intangible musical heritage in the context of contemporary digital technologies

CZU: 008:78:004

Pag. 9-9

Badrajan Svetlana, Bunea Diana
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
 
Disponibil în IBN: 4 ianuarie 2023


Rezumat

Articolul tratează o problemă actuală cu referire la salvgardarea patrimoniului muzical intangibil. În contextul tendințelor contemporane, a convențiilor internaționale, politicii UNESCO și a Guvernelor în raport cu acest imens strat cultural, protejarea, valorificarea și studierea patrimoniului devine o prioritate, iar tehnologiile contemporane sunt un mecanism important în realizarea acestor directive. Arhiva de folclor a AMTAP din Chișinău, R. Moldova conține un valoros material factologic românesc și al diferitor etnii conlocuitoare, precum ucraineni, bulgari, găgăuzi, țigani ș.a., care însumează peste 16000 de expresii și elemente, înregistrat în urma investigațiilor de teren pe bandă magnetică, începând cu anul 1964 pe teritoriul actual al Republicii Moldova și în unele regiuni populate de români din Ucraina și Rusia. Digitalizarea acestui material oferă soluții reale pentru păstrarea și valorificarea ulterioară prin editare de colecții, cercetare atât la nivel local, cât internațional, interpretare și tratare componistică academică, jazz, pop-rock etc.

Cuvinte-cheie
Arhiva de folclor muzical, salvgardare, convenții naționale si internaționale, digitalizare, cercetare