Monodrama: de la text la spectacol. Perspective de cercetare
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
278 17
Ultima descărcare din IBN:
2024-01-31 14:25
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
792.21 (3)
Theatre. Stagecraft. Dramatic performances (521)
SM ISO690:2012
GHILAŞ, Ana. Monodrama: de la text la spectacol. Perspective de cercetare. In: CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare, Ed. 1, 9 decembrie 2022, Chişinău. Chişinău: 2022, p. 9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare 2022
Conferința "Cultura și arta: cercetare, valorificare, promovare"
1, Chişinău, Moldova, 9 decembrie 2022

Monodrama: de la text la spectacol. Perspective de cercetare

Monodrama: from text to show. Perspectives research

CZU: 792.21

Pag. 9-9

Ghilaş Ana
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Disponibil în IBN: 4 ianuarie 2023


Rezumat

Comunicarea abordează problema relației text dramaturgic – spectacol teatral și modalitățile de investigare științifică a unei asemenea relații, având ca obiect de studiu monodrama ca formă dramatică. În baza metodei istorice de cercetare, este prezentată succint evoluția acestui gen de transfigurare artistică a realității subiective și de reprezentare teatrală, apelând la lucrări teoretice semnate de teoreticianul teatrului, dramaturgul și regizorul N. Evreinov, la opinii și/sau texte dramaturgice ale teatrologilor și dramaturgilor A. Tompa, A. Nelega, A. Roșca, N. Koleada ș.a. Având în vedere că autorul și spațiul scenic sunt considerate două categorii de instanțe spectaculare, ne referim la modul de structurare a monodramei de către autor, la realizarea scenică în viziunea regizorală și la modul de trăire a actorului în procesul actului scenic. De aici se impun și anumite perspective de investigare a monodramei ce îmbină metoda de analiză estetică cu cea psihanalitică, intermediară, cu evidențierea specificității relației monolog – dialog, trecut – prezent în structura acestui tip de discurs artistic (text și spectacol).

Cuvinte-cheie
text dramaturgic, discurs teatral, monodramă, metode de investigare

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-171257</doi_batch_id>
<timestamp>1709596770</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare</full_title>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2022</year>
</publication_date>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Monodrama: de la text la spectacol. Perspective de cercetare</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Ana</given_name>
<surname>Ghilaş</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2022</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>9</first_page>
<last_page>9</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>