Gender and power in social: Nurses and doctors in Israel
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
627 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-29 21:48
SM ISO690:2012
TARABEIH, Mahdi. Gender and power in social: Nurses and doctors in Israel. In: Psihologie, revista ştiinţifico-practică . 2009, nr. 2, pp. 83-90. ISSN 1857-2502.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 2 / 2009 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

Gender and power in social: Nurses and doctors in Israel

Pag. 83-90

Tarabeih Mahdi
 
Rambam Health Care Campu/Медицинский центр Рамбам
 
Disponibil în IBN: 13 decembrie 2013


Rezumat

În articol sunt prezentate rezultatele studiului efectelor de gen ale doctorului asupra comportamentului asistentelor medicale. În ianuarie 2000 a fost efectuat un sondaj alcătuit din 4 scenarii clinice pe un lot de 199 asistente medicale dintre care 177 din aceştia fiind de gen feminin, iar restul nu au specificat genul lor. Rezultatele denotă că relaţiile dintre asistentul medical şi doctor sunt însoţite de mai mult respect atunci când asistentul medical este de gen feminin, iar doctorul - de gen masculin. Stereotipurile persistente a rolurilor de gen au influenţat relaţiile dintre asistentele medicale şi doctori. Atitudinea asistentelor medicale faţă de doctorul de gen feminin este una de mai multă egalitate. Ele sunt mai confortabile în comunicare, însă totodată sunt şi mai ostile faţă de medicul de gen feminin.

Cuvinte-cheie
gender, nurses, collaboration,

professional relationships, physician nurse interactions