Omul în contextul relației cu divinitatea și biserica
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
280 5
Ultima descărcare din IBN:
2024-01-19 00:07
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
1:2+316:2 (1)
PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY (4723)
RELIGION. THEOLOGY (789)
Sociology (3393)
SM ISO690:2012
CIOCANU-COTOROBAI, Maria. Omul în contextul relației cu divinitatea și biserica. In: Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale, Ed. 3, 15 aprilie 2022, Chişinău. Chişinău: Tehnica-UTM, 2022, Ediția 3, pp. 107-110. ISBN 978-9975-45-821-4.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 3, 2022
Conferința "Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale"
3, Chişinău, Moldova, 15 aprilie 2022

Omul în contextul relației cu divinitatea și biserica

Man in the context of the relationship with the divinity and the church

CZU: 1:2+316:2

Pag. 107-110

Ciocanu-Cotorobai Maria
 
Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 29 noiembrie 2022


Rezumat

În articol este elucidată problema conștiinței religioase a populației în baza investigațiilor și sondajelor sociologice din ultimul timp; este caracterizat impactul credinței în Dumnezeu în întărirea simțului de bine al credincioșilor; este prezentată atitudinea oamenilor față de Biserică și, totodată, unele cauze care influențează nivelul scăzut al frecventării lăcașurilor de cult în Republica Moldova.

The article clarifies the issue of the religious conscience of the population based on recent sociological investigations and surveys. The impact of faith in God in strengthening the believers' sense of well-being is also characterized. The author presents the attitude of the people towards the Church and, at the same time, some causes that influence the low level of attendance at places of worship in the Republic of Moldova.

Cuvinte-cheie
faith, God, parishioners, Believers, attitude, impact, polls, church, priests,

credinţă, Dumnezeu, enoriași, credincioși, atitudine, impact, sondaje, biserică, preoți

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Ciocanu-Cotorobai, M.</creatorName>
<affiliation>Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'>Omul &icirc;n contextul relației cu divinitatea și biserica</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2022</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISBN' relationType='IsPartOf'>978-9975-45-821-4</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>faith</subject>
<subject>God</subject>
<subject>parishioners</subject>
<subject>Believers</subject>
<subject>attitude</subject>
<subject>impact</subject>
<subject>polls</subject>
<subject>church</subject>
<subject>priests</subject>
<subject>credinţă</subject>
<subject>Dumnezeu</subject>
<subject>enoriași</subject>
<subject>credincioși</subject>
<subject>atitudine</subject>
<subject>impact</subject>
<subject>sondaje</subject>
<subject>biserică</subject>
<subject>preoți</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>1:2+316:2</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2022</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Conference Paper</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>&Icirc;n articol este elucidată problema conștiinței religioase a populației &icirc;n baza investigațiilor și sondajelor sociologice din ultimul timp; este caracterizat impactul credinței &icirc;n Dumnezeu &icirc;n &icirc;ntărirea simțului de bine al credincioșilor; este prezentată atitudinea oamenilor față de Biserică și, totodată, unele cauze care influențează nivelul scăzut al frecventării lăcașurilor de cult &icirc;n Republica Moldova.</p></description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>The article clarifies the issue of the religious conscience of the population based on recent sociological investigations and surveys. The impact of faith in God in strengthening the believers&#39; sense of well-being is also characterized. The author presents the attitude of the people towards the Church and, at the same time, some causes that influence the low level of attendance at places of worship in the Republic of Moldova.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>